Miminko je na světě: Devátý měsíc

Devítiměsíční miminko je již schopno projevovat celou řadu emocí od štěstí po strach, zlost, smutek a využívat je k vyjádření svých pocitů v libovolném momentu.
Miminko je na světě: Devátý měsíc

Vaše dítě vás potřebuje, aby získalo odezvu na své pocity a chápalo, co se pokouší vyjádřit, jinak je zoufalé a nešťastné. Může začít projevovat známky časné nezávislosti, ale stále bude potřebovat ujištění, že jste nablízku a připravena mu kdykoliv pomoci.

Dítě již nyní dovede asi 10-15 minut samo sedět a umí se natáhnout pro hračku, aniž by upadlo. Také umí otočit tělo a uchopit něco po svém boku. Tráví dlouhý čas manipulací s hračkami a je schopno předávat si je z jedné ruky do druhé a mezitím otáčet. Používá nůžkovitý úchop palcem a ukazováčkem ke zvedání drobných předmětů. Dloube ukazováčkem do předmětů a může začít i ukazovat.

Všimněte si, že zatím neumí věc, kterou drží v ruce, položit. Stále ještě ji pouští na zem nebo zatlačuje rukou do pevného povrchu, aby se jí zbavilo. Jestliže hračku upustí, podívá se, kam spadla, i když zcela zmizela z jeho dohledu.

Aktivní poznávání světa
Dítě je nyní velmi aktivní a je schopno se samo pohybovat po podlaze lezením nebo posunováním či převalováním, neumí-li ještě lézt. Bude se snažit vytáhnout do stoje pomocí nějaké pevné opory a někdy se mu podaří chvíli postát, než si s žuchnutím zase sedne. Není zatím schopno si sednout zcela koordinovaným způsobem. Jestliže ho přidržíte vstoje, bude se pokoušet o první vědomé kroky střídáním nohou na místě a procvičováním chůze.

Dítě se začíná daleko více projevovat hlasově. Bude křikem přivolávat vaši pozornost, pak se zastaví, počká na vaši odezvu, a jestliže ji nedostane, bude křičet znovu. Bude s vámi vést dlouhé rozhovory pronášené silným melodickým hlasem pomocí řetězců slabik, například da-da či ma-ma opakovaných pořád do kolečka. Toto žvatlání používá nejen jako způsob interpersonální komunikace, aby vyjádřilo přátelství nebo rozmrzelost, ale také jako určitý způsob zabavení sama sebe. Rádo napodobuje zvuky dospělých, nejen hlasem, ale i pohyby rtů, kašláním a vydáváním zvuků typu "brrrr".

Nyní je již dítě schopno kousat a žvýkat pevnou stravu a samo se krmí drobnými proužky tuhých potravin. Bude se pokoušet vám při krmení sebrat lžičku. Dejte mu jeho vlastní na hraní, aby mohlo samo procvičovat krmení mezi jednotlivými sousty, která mu vy dáte.
Patrně bude rádo hrát hry jako na schovávanou a hledat něco, co jste před jeho očima napůl schovali. Bude potěšeno, jestliže daný předmět najde a pyšně vám ho ukáže.

Vaše dítě již může umět:
• hledat předmět, který zmizel v jeho dohledu
• vytáhnout se s oporou do stoje
• zvednout drobné předměty palcem a ukazováčkem
• obcházet kolem nábytku

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články