Měření výšky není jen zábavný rituál, ale i nutnost

Každé malé dítě je rádo, že je zase o nějaký ten centimetr vyšší. Udělejte si z toho pravidelný rituál!
Měření výšky není jen zábavný rituál, ale i nutnost

„Mami, vyrostl (a) jsem?“ „A o kolik?“ „Ukaž!“ Asi tyto věty od svých ratolestí dobře znáte. Růst je dobré kontrolovat z důvodu ověření správného vývoje.

Kdy a jak často je tedy vhodné výšku dítěte sledovat?
Růst dítěte a jeho tělesná výška je obvykle hodnocena pomocí tzv. percentilových grafů. Ty udávají průměrnou výšku, hmotnost a obvod hlavy u dětí v závislosti na jejich věku. Grafy se aktualizují od roku 1951 pravidelně vždy jednou za deset let na základě rozsáhlých celostátních antropologických výzkumů. Samotná tradice percentilových grafů na našem území sahá až do roku 1895 a nemá ve světě obdoby.

Měřit výšku dítěte je třeba v pravidelných intervalech, zpravidla alespoň dvakrát ročně. U zdravých dětí dokáže pravidelné měření odhalit případnou poruchu růstu. U dětí léčených růstovým hormonem pro poruchu růstu lze zase podle výsledků pravidelného měření hodnotit účinnost terapie.

Růstový hormon obvykle užívají děti, které trpí jeho přirozeným nedostatkem. Ten může být způsoben například genetickými faktory, ale také špatným fungováním placenty nebo výživou matky během těhotenství. Léčba pak probíhá pomocí injekčního podávání umělého lidského růstového hormonu.

Dítě v předškolním a školním věku roste v průměru o pět centimetrů za rok, proto se nárůst o dva až tři centimetry při každém měření jeví jako ideální. Ideální je proto někde v bytě založit „měřicí stanici“, kde budou na zdi nebo nábytku přímo zaznamenány přírůstky dítěte. Určitě si sami pamatujete, jak vás rodiče měřili a dělali značky s připsáním příslušného data třeba na zárubni dveří.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články