Meningoková infekce od A do Z

Na téma meningokové infekce odpovídá: MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová, praktický lékař pro děti a dorost, Plzeň
Meningoková infekce od A do Z

Co je to vlastně meningokok a jak se šíří?
Meningokok je vlastně baktérie Neisseriameningitidis. Jedná se o baktérii, která se vyskytuje běžně v nosohltanu až u deseti procent populace, ale jen velmi vzácně způsobí závažné onemocnění. Přenáší se kapénkovou cestou z člověka na člověka, tedy podobně jako například chřipka. Rozlišuje se několik skupin této baktérie, které mohou být nebezpečné. Jejich výskyt je na jednotlivých kontinentech různý. Aby došlo k onemocnění, musí se meningokok dostat z nosohltanu do krve. K tomu dochází vzácně, přispívá k tomu ale celkový stav organismu - vyčerpání, předchozí infekce, pobyt ve velkém kolektivu nebo kouření. Ohroženější skupinou jsou děti do čtyř let věku a adolescenti. Meningokoková meningitida je zánět mozkových blan způsobený meningokokem.

Jaké jsou příznaky nemoci?
Na začátku probíhá velmi nespecificky, příznaky mohou být jako u jiné méně závažné infekce. Onemocnění může začínat horečkou, bolestí hlavy, zvracením, případně velkou únavou až změnami vědomí. Velmi varovným příznakem může být kombinace těchto příznaků a projevy krvácení do kůže, tzv. petechie. Nebezpečná a zákeřná je, ale rychlost s jakou následně dochází k rozvoji těžkého stavu tak, že ani při podání vhodné léčby už při prvních příznacích nemusíme dokázat onemocnění vyléčit. Proto i při sebemenším podezření, je potřeba okamžitě zahájit léčbu antibiotiky, která musí vždy probíhat v nemocnici na jednotce intenzivní péče.

Zanechává meningokokové onemocnění trvalé následky?
Bohužel až u pětiny těch, kteří invazivní meningokokové onemocnění přežijí, může způsobit trvalé následky. Při meningokokové sepsi dochází nezřídka i k úmrtí. Pokud je onemocnění včas rozpoznáno a léčeno, může se obejít i bez následků. Pokud dojde při onemocnění k rozvoji šoku a krvácení do kůže, mohou prokrvácená místa nejčastěji na končetinách odumřít a být následně důvodem k amputacím části prstů či končetin. Meningokokové onemocnění může způsobit i opoždění mentálního vývoje či následnou hluchotu. Následky způsobí meningokok rovněž celé rodině, jejíž člen onemocní meningokokovým onemocněním, rodina prožije enormní stres a strach o život blízké osoby. 

Jak lze léčit meningokokové onemocnění?
Meningokokové onemocnění se musí především včas rozpoznat, což není vždy snadné. Na začátku probíhá velmi nespecificky, příznaky mohou být jako u jiné méně závažné infekce. Nebezpečná je, ale rychlost s jakou následně dochází k rozvoji těžkého stavu. Léčba musí vždy probíhat za pobytu v nemocnici, na jednotce intenzivní péče. Podávají se vysoké dávky antibiotik do žíly a další podpůrné prostředky podle aktuálního stavu. Meningokok umí být velmi zákeřný a rychlý a někdy ani při včasném rozpoznání infekce a dobré léčbě nedoženeme jeho náskok a onemocnění může skončit úmrtím.

Je možné této nemoci nějak předcházet?
Meningokoková meningitida, stejně jako ostatní invazivní meningokoková onemocnění, je velmi vzácná. Bohužel ale nelze výskyt tohoto onemocnění předvídat. Jsou popsány rizikové faktory, které mohou vznik onemocnění usnadnit. Jsou jimi například věk (do čtyř let věku a v adolescenci bývá výskyt vyšší), pobyt v kolektivu, fyzické vyčerpání, kouření, vdechování zakouřeného vzduchu. Ale ani při jejich znalosti neumíme určit kdy a na koho meningokok zaútočí.

Proto jedinou spolehlivou ochranou je očkování. Nejširší ochranu poskytuje kombinovaná očkovací látka proti meningokokům skupiny A, C, Y, W-135. Je určená už pro děti od jednoho roku, podává se jedna dávka, vakcína je obvykle dobře snášena. Vhodná doba pro podání vakcíny je například při preventivní prohlídce u dětského lékaře v 18 měsících věku dítěte, kdy jej obvykle nečeká žádné jiné očkování. Bohužel není dosud dostupná očkovací látka proti meningokoku skupiny B.

Existuje nějaká vakcína už pro malé děti?
Nyní už jsou dostupné vakcíny i pro malé děti. Vakcína proti meningokoku typu C je dostupná už pro kojence od dvou měsíců, v prvním roce života je ovšem nutné ji podat ve třech dávkách. Pro děti starší jednoho roku je již dostupná kombinovaná vakcína proti meningokokům A, C, W-135 a Y. Očkování je vhodné provést co nejdříve, protože ve věku dětí do 4 let je popisován zvýšený výskyt meningokokových onemocnění. Děti navíc vstupují do prvních kolektivů – plaveckých kurzů, mateřských škol atd., kde stoupá riziko infekce

Takže vlastně každé dítě, by si mohlo tuto vakcínu přát ke svým prvním narozeninám. Vhodná doba pro podání vakcíny je také například při preventivní prohlídce u dětského lékaře v 18 měsících věku dítěte, kdy jej obvykle nečeká žádné jiné očkování.

Kdo může meningokokem onemocnět? Jaké věkové skupiny jsou ohroženy nejvíce?
Onemocnět může kdokoliv. Existují rizikové faktory a rizikovější věkové skupiny. Vyšší výskyt meningokokových onemocnění je u dětí do 4 let a u adolescentů. Děti do půl roku věku jsou částečně chráněny protilátkami přenesenými od matky, následně postupně přebírá ochrannou funkci imunitní systém, který ale ještě není zcela vyzrálý. Nákaza je tedy u malých dětí snazší.
U adolescentů jsou typické rizikové faktory, které by se daly shrnout do jednoho hesla - „pobyt na diskotéce“. Bakterii musí nejprve konkrétní jedinec získat, následně se musí usídlit v nosohltanu, k tomu je právě rizikový pobyt s vysokým počtem lidí na jednom místě. Aby meningokok vyvolal sepsi nebo meningitidu, musí se dostat z nosohltanu „hlouběji“ do krve nebo mozkomíšního moku. Přechod do krve mu velmi usnadní podrážděná sliznice - například z pobytu v zakouřeném prostoru a samozřejmě i aktivní kouření. Celkově nástup onemocnění usnadní i fyzické vyčerpání a nedostatek spánku... Tedy vlastně vše, co se „odehrává v prostoru diskotéky“.

Připadá mi, že s malým dítětem lidé nikam nechodí… Kde se mohou malé děti nejčastěji nakazit meningokokovým onemocněním?
Vzhledem k přenosu kapénkami se malé dítě může nakazit od svých nejbližších i za předpokladu, že nepřichází do kontaktu s větším množstvím osob. Baktérie způsobující meningokoková onemocnění často osídluje nosohltan naprosto zdravých lidí. Proto mohou zdraví rodiče, kteří mají v nosohltanu meningokoka, přenést tuto baktérii na své dítě. To ale zdaleka neznamená, že každé takové dítě musí onemocnět. Většina osob nakažených tímto způsobem se stává na kratší či delší dobu tzv. nosiči, stejně jako osoba, od které infekci získali. 

Jaký má vliv na onemocnění například kouření rodičů?
Samotné kouření onemocnění nezpůsobí. Ví se ale, že pokud se jedinec setká s meningokokem, je k propuknutí onemocnění nezbytné, aby se meningokok dostal ze sliznice dutiny ústní do krve. Toto právě usnadňuje jakékoliv podráždění sliznice, tedy i podráždění z kouření nebo kouře, který by dítě vdechovalo v kuřácké domácnosti. Ve studiích bylo prokázáno, že pokud kouří oba rodiče, zvyšuje se riziko meningokokového onemocnění dítěte až 8x, kouří – li jen jeden, pak 3x. Stejně působí na sliznice například i nedávné virové onemocnění.

Kdy je nejvhodnější doba na očkování?
V určitém slova smyslu je každá doba vhodná. Pokud není Vaše dítě proti meningokokům očkované, je dobré ho nechat očkovat kdykoliv. Vakcína proti meningokoku C je dostupná i pro kojence. Kombinovaná vakcína proti čtyřem skupinám meningokoka je dostupná již pro děti od jednoho roku věku. V té době má dítě za sebou povinná očkování hexavakcínou a je tedy prostor pro očkování proti meningokokům. Tato doba je asi pro malé děti k očkování nejvhodnější, protože jsou chráněny co nejdříve. Děti navíc v této době obvykle již vstupují do prvních kolektivů – na plavání, na cvičení, do mateřské školy apod., kde je vyšší riziko infekce.

Vysoký výskyt meningokokových onemocnění je pak ještě v adolescenci, jak již bylo zmíněno, v době, kdy adolescenti vytváří nové kolektivy a stýkají se hromadně například na diskotékách. Rodiče všech adolescentů by měli být připraveni spolu s kapesným na diskotéku „věnovat svému dospívajícímu dítěti“ vakcínu proti meningokokům. Rovněž před zahraničními studijními pobyty, dobrodružnými cestami a případnou vojenskou službou je očkování „téměř povinností“.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články