Malým kapesným děti učíme špatným návykům

Současné děti ve věku od 10 do 15 let s kapesným, které dostávají od rodičů, nevyjdou (uvedlo 37 % odpovídajících), respektive vyjdou jenom někdy (15 %). Nesprávné návyky, které si tak děti osvojují, se jim mohou v budoucnu vymstít.
Malým kapesným děti učíme špatným návykům

Dobrou zprávou naopak je, že 40 % dětí kapesné dostává pravidelně, tedy v pevně daném termínu. „Už od dětství se tak připravují na období, kdy budou zaměstnáni a budou pravidelně dostávat mzdu,“ komentuje výsledky Dagmar Prajzlerová, manažerka Partners bankovních služeb, která výzkum zadala, a dodává: „Co mne však na výsledcích zarazilo, je, že pouhých 8 % rodičů posílá dětem kapesné na účet. Děti takto prozíravých rodičů se totiž mohou lépe naučit správě vlastních finančních prostředků, a navíc se seznámit s internetovým bankovnictvím a základními bankovními službami, které je budou provázet celý život.“

Peníze nedávejte lacino
Velká část potomků (36 %) také dostává peníze od rodičů tehdy, když je potřebuje. „Tento model považuji za úplně nejhorší. V dětech mylně pěstuje pocit, že peníze jsou snadno k mání, tedy vždy když je potřebují.  Podobné chování může v dospělosti vést k větší nezodpovědnosti a snadnému zadlužování,“ kritizuje Dagmar Prajzlerová. Stále větší popularitě se též těší kapesné za splnění předem daného úkolu, či za dobré známky. Zatímco rodiče uvedli, že takto kapesné dostávalo 6 % z nich, tak dnes ho takto dostává zhruba každé desáté dítě.

Nejčastěji, ve 36 % případů, pak potomkům dáváme měsíčně částku v rozmezí od sta do pěti set korun. Je však velký rozdíl mezi tím, za co peníze od rodičů utráceli rodiče a za co jej utrácí jejich potomci. I když nejčastěji to jsou stále svačiny a sladkosti, narostl počet dětí, které na ně vynakládají prostředky (z 33 % na 43 %). Že se současné děti ve volném čase baví jinak než jejich rodiče, je patrné i z toho, kolik procent odpovídajících vynakládá kapesné na zábavu s kamarády, jakou jsou kina, diskotéky atd. Zatímco v generaci rodičů to bylo přes 27 %, v generaci dnešních dětí je to necelá desetina.

Informace o výzkumu
Výzkum byl realizován společností Ipsos v červnu 2012 na vzorku dospělé populace ve věku 25 až 65 let (dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání) a jejich dětí ve věku 10 až 15 let. Velikost základního souboru byla 534 dospělých a 534 dětí. Výzkum byl realizován metodou on-line dotazování.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články