Malý průvodce všemi těhotenskými prohlídkami

Maminko, odložte si… aneb Malý průvodce všemi těhotenskými prohlídkami pod dohledem gynekoložky Dagmar Váchové.
Malý průvodce všemi těhotenskými prohlídkami
Návštěva gynekologa je pro většinu žen za „normálního stavu“ stejně příjemnou záležitostí jako píchnutí vosy nebo třímetrové fronty na pokladnu v samoobsluze. Jenže co by člověk neudělal pro dobro svého dítěte, a tak zatímco předtím jsme na návštěvu „gyndy“ občas „zapomněly“, teď se chováme zodpovědně a užíváme si jich do sytosti.

Co vás čeká a nemine v gynekologické poradně na začátku
 
1. Kolik? Tolik!
Co se týče četnosti návštěv, pokud jde všechno ta, jak má, tak do 32. týdne těhotenství se na vás bude těšit váš gynekolog jednou za čtyři týdny. Od 32. do 36. týdne jednou za dva týdny a od 36. týdne jednou týdně až do termínu porodu. Po termínu porodu se četnost kontrol řídí stavem matky a plodu.
 
2. Berte si to osobně
Připravte se na to, že už při první návštěvě si ošetřující gynekolog nebo gynekoložka vezme na mušku kompletní zdravotní anamnézu jak rodiny z vaší strany, tak vašeho partnera. Dotazy, jestli tatínek neměl cukrovku, babička bércové vředy a sestřenice se neléčila v Bohnicích, neberte jako vlezlost. Všechny dispozice k různým nemocem máme jak na harddisku zaznamenané v genech a je dobré vědět, že se nemusí, ale mohou projevit u našeho děťátka. Stejně tak by měl gynekolog znát i tajemství typu: v osmnácti podstoupená interrupce, léčení pohlavní choroby nebo v mládí experimentování s drogami, byť se nám to podařilo doteď skrýt před vlastní matkou. Tyto údaje jsou pro lékaře totiž důležité, aby zodpovědně zhodnotil všechna rizika a problémy možné pro průběh vašeho těhotenství. Na základě toho všeho pak rozhodne, jestli budou zapotřebí další speciální vyšetření navíc. Nebojte se: pokud si to nepřejete, kvůli partnerovi, rodičů, lékař tyto důvěrné informace nemusí po dohodě s vámi zaznamenat do vaší těhotenské průkazky. V dokumentaci by je ale mít měl.
 
3. Termín porodu?
Dle vaši poslední pravidelné menstruace gynekolog spočítá termín porodu, ten lze pak upravit podle ultrazvukového určení stáří gravidity. Z tohoto hlediska je rozhodující ultrazvuk ve 12. týdnu těhotenství, který se provádí v rámci prvního skriningového vyšetření. Určení stáří gravidity dle ultrazvuku je důležité především u žen s nepravidelným menstruačním cyklem.

Pravidelná povinná vyšetření „bez rukaviček“
 
1. Měření krevního tlaku
Při každé návštěvě lékař se sestřičkou sledují snížení nebo zvýšení tlaku. Zvláště zvýšení krevního tlaku v posledním trimestru gravidity může znamenat problém. Může se jednat o hypertenzi v graviditě, a je-li současně přítomna zvýšená hladina bílkovin v moči a otoky, jde o tzv. preeklampsii, která může vážně ohrozit matku i plod.
 
2. Vyšetření moči na přítomnost cukru, bílkovin a krve
Zvýšená hladina cukru v moči může vypovídat o tom, že budoucí matka trpí gestačním diabetem (těhotenskou cukrovkou). Jedná se o poruchu metabolizmu cukru v graviditě, která se po porodu v průběhu šestinedělí spontánně upraví. Přítomnost bílkoviny v moči může také znamenat přítomnost infekce v močových cestách nebo v pochvě.
 
3. Kontrola hmotnosti
Každý prudký úbytek nebo naopak přírůstek hraje teď důležitou roli. Ke konci těhotenství může náhlý větší přírůstek hmotnosti souviset s otoky.
 
Pravidelné povinné vnitřní gynekologické vyšetření
Při gynekologickém vyšetření gynekolog hodnotí tzv. cervikální skóre, kdy hodnotí délku, konzistenci, prostupnost, dilataci hrdla a výši poševních kleneb. Toto skóre se mění v průběhu gravidity.
 
Ozvy plodu
Při každé kontrole se většinou kontrolují ozvy plodu (srdeční akce) buď poslechem pomocí stetoskopu, či Dopplerova přístroje nebo ultrazvuku.
 
Pohyb plodu
„Cítíte pohyby miminka?“ otázka, kterou pravidelně uslyšíte přibližně od 18. týdne těhotenství. Pohyby miminka jsou kontrolou pro maminku, že je děťátko v pořádku, důležitá je nejen frekvence pohybů, ale i jejich charakter, který se v průběhu těhotenství opět trochu mění.
 
Sledování otoků
Možná že jste vždycky měla nožky jako srnka a najednou vám začnou otékat. Tento příznak je důležitý hlavně v posledním trimestru gravidity. Může se jednat o prosté těhotenské otoky související s poklesem hladiny bílkoviny v krvi, ale také o jeden z příznaků preeklampsie.
 
Ultrazvukové vyšetření
O počtu ultrazvukových vyšetření rozhoduje lékař individuálně. Povinný je ultrazvuk na začátku gravidity, ve 20. týdnu a ve 30. – 32. týdnu těhotenství.
 
1. Jedno dítě, nebo trojčátka?
V 6. – 8. týdnu těhotenství se ultrazvukem zjišťuje uložení gravidity, počet plodů v děloze a stáří a vitalita gravidity.
 
2. Ultrazvuk ve 20. týdnu těhotenstvi
Tento ultrazvuk je důležitý pro odhalení možných závažných vrozených vývojových vad plodu, kdy lékař zkoumá přítomnost eventuální anomálie jednotlivých orgánů plodu, zpřesní termín porodu. Na přání maminky lze zjistit i pohlaví miminka.
 
3. Ultrazvuk ve 30.–32. týdnu těhotenství
V této fázi těhotenství lékař ultrazvukem kontroluje velikost a polohu plodu, množství plodové vody a uložení a funkčnost placenty.
 
Klepněte pro větší obrázek 

Jednorázová povinná vyšetření 6. – 8. týden těhotenství
 
1. Krevní testy
Zahrnují vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru, krevního obrazu a infekcí (hepatitida B, syfilis – BWR, HIV a event. toxoplazmózy).
 
2. Stěr děložního hrdla (vyšetření onkologické cytologie)
Vyšetření onkologické cytologie je důležité k včasnému odhalení možných buněčných změn přednádorového charakteru. Toto vyšetření by měla mít ale každá žena v rámci preventivní gynekologické prohlídky jednou ročně bez ohledu na existenci těhotenství.
 
3. Vyšetření u obvodního lékaře nebo internisty a EKG
Kontrolují funkce srdce, jater, plic, ledvin.
 
4. Zubní lékař
I když se ho bojíte jak čert kříže, v těhotenství je vyšetření zubního lékaře důležité především k vyloučení zánětlivého ložiska v dutině ústní.
 
5. Vyšetření moči
Tzv. moč sediment k posouzení přítomnosti bakterií, leukocytů, erytrocytů, bílkoviny a pH moči. Dle výsledků močového sedimentu se event. doplní kultivační vyšetření moči.
 
6. Vyšetření prsou
Lékař pohmatem zjišťuje, je-li v prsní žláze a v podpaží přítomna nějaká bulka nebo sekrece z bradavky.
 
10. týden těhotenství
Odběr krve na první biochemický skrining – stanovení hladiny PAPP-A, βhCG –, který je hodnocen současně s ultrazvukovým vyšetřením ve 12.–13. týdnu těhotenství – měření šíjového projasnění (nuchální translucence) a zjišťování přítomnosti nosní kosti.
 
16. týden těhotenství
Odběr krve na druhý biochemický skrining – stanovení hladiny AFP (alfafetoproteiny). Podle hladiny AFP lze zjistit podezření na Downovu chorobu či rozštěpovou vadu plodu.
 
20. týden těhotenství
Další skriningový ultrazvuk viz popis výše a stanovení hladiny anti D protilátek.
 
27. týden těhotenství
O-GTT test (orální glukózotoleranční test), který může odhalit skryté onemocnění cukrovkou nebo poruchu metabolizmu glukózy v graviditě (těhotenský diabetes). Toto vyšetření spočívá ve vypití sladkého roztoku glukózy nalačno a vyšetření hladiny cukru v krvi nalačno a dále v první a ve druhé hodině po vypití roztoku.
 
30.–32. týden těhotenství
ultrazvukové vyšetření – viz popis výše
 
33.–34. týden těhotenství
V tomto období se provádí tzv. druhé těhotenské odběry, které zahrnují vyšetření krevního obrazu k vyloučení možné anémie matky či sníženého počtu krevních destiček. Dále vyšetření jaterních testů k posouzení funkce jater, vyšetření hladiny celkové bílkoviny a opakovaný odběr na BWR (syfilis), HIV a žloutenky typu B. Při Rh negativitě matky se připojuje opět vyšetření hladiny anti D protilátek.
 
36. týden těhotenství
V tomto týdnu lékař provádí kultivační (bakteriologické) vyšetření pochvy k vyloučení přítomnosti streptokoka skupiny B. Pokud se zjistí, že maminka streptokoka má, dostane na začátku porodu či při odtoku plodové vody antibiotika k zabránění možné těžké novorozenecké infekce. V tomto týdnu těhotenství ambulantní gynekolog předává maminku k další prenatální péči do příslušné porodnice dle výběru matky.
 
38.–40. týden těhotenství
Od tohoto týdne těhotenství se provádí monitoring plodu – CTG – kardiotokografie. Tento kardiotokografický záznam sleduje srdeční frekvenci srdíčka miminka a činnost dělohy, přesněji řečeno její kontrakce – stahy. Po 40. týdnu těhotenství (termínu porodu) se obvykle doplňuje ultrazvukové vyšetření, které kontroluje velikost plodu, množství plodové vody a průtok krve pupečníkem k posouzení stavu a funkce placenty.
 
Poplach kolem Rh-faktoru
Vedle krevní skupiny charakterizuje krev i tzv. Rh-faktor, který se podařilo odhalit prostřednictvím pokusů na opicích Macac Rhesus. Jedním ze základních vyšetření na začátku těhotenství je tedy vyšetření krevní skupiny a Rh-faktoru ženy. V případě Rh negativity u ženy je nutno v každém trimestru těhotenství vyšetřit hladinu protilátek. V případě pozitivity těchto protilátek vzniká takzvané riziko Rh-izoimunizace plodu. Zjednodušeně řečeno – matka si vytváří protilátky proti krvinkám plodu, které mohou ohrozit další vývoj jejího děťátka. 
 
Bez souhlasu ani dotek!
Všechna vyšetření jsou prováděna se souhlasem pacientky. Nebojte se ptát proč a nač, váš ošetřující gynekolog vám jistě vše rád vysvětlí. V případě nesouhlasu s daným vyšetřením nesete ovšem jako pacientka sama zodpovědnost za zdraví svoje i svého miminka.
 
Co znamená termín skrining?
Skrining je soubor vyšetření zahrnující krevní testy a ultrazvuková vyšetření v I. trimestru těhotenství (10.–13. týden), dále eventuálně v 16. týdnu těhotensví vyšetření krve – hladina AFP, ve 20. týdnu skriningový ultrazvuk. 
 
Stáří matky
Od kdy je žena považovaná lékaři za starší matku? Z hlediska genetiky je za starší matku považována žena, která v době porodu dosáhne věku 35 let. Stejně tak u mladších žen záleží i na paritě, tedy počtu předchozích porodů.
 
Klepněte pro větší obrázek Doc. MUDr. Dagmar Váchová - gynekoložka
 

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články