Linka bezpečí v nebezpečí!

Sdružení Linka bezpečí poskytuje své služby dětem v nesnázích už dvacet let. Místo oslav tohoto jubilea se však potýká s nedostatkem financí, a následkem toho musela omezit svůj provoz. Aby tu opět pro děti byla vždy a včas, byl založen Klub přátel Linky bezpečí a zahájena finanční sbírka.
Linka bezpečí v nebezpečí!

Linka bezpečí svůj provoz spustila v roce 1994 a za dobu své existence přijala už téměř 10 milionů hovorů. Je určena pro všechny děti a studenty do 26 let v České republice. Služba je dostupná na telefonním čísle 116 111, je bezplatná, funguje 24 hodin denně, každý den v roce a je zcela anonymní – na Lince se nezobrazují telefonní čísla a volaný se nemusí představovat. Linka poskytuje kromě telefonické i e-mailovou a chatovou poradnu, přes které je také možné kontaktovat tým více než 100 vyškolených konzultantů. V závažných situacích nabízí Linka ohroženým dětem také pomoc s kontaktováním dalších institucí, tzv. intervenci. V roce 2013 bylo přes Linku bezpečí realizováno 69 intervencí (z toho 26 kvůli sebevražednému pokusu a 26 kvůli syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte). Linka bezpečí také slouží jako průvodce a poradce pro děti, které nemají s kým svá trápení probrat. Tím, že pomáhá okamžitě řešit problémové situace, má nezastupitelné místo v oblasti prevence.

Stát na linku nepřispívá

Veřejnost se často mylně domnívá, že Sdružení Linka bezpečí je financováno státem. Pravda je však jen částečná. Linka bezpečí je registrovaná sociální služba, která od státu žádá a získává každoročně dotace. Takto získané finanční prostředky však tvoří pouze 30 % z celkového potřebného rozpočtu na provoz. Služby spojené s voláním dlouhodobě zajišťuje a financuje O2. Zbylé finance musí Sdružení sehnat samo mimo státní sektor. V roce 2013 však došlo k tomu, že nestátní zdroje nestačily na dofinancování provozu tak, aby mohl plně fungovat. Linka bezpečí byla nucena provoz služby částečně omezit.

Kolik stojí provoz:

jedna hodina Linky bezpečí stojí 2100 Kč

jeden den Linky bezpečí stojí 50 400 Kč

jeden celý rok Linky bezpečí stojí 18, 5 mil. Kč

V roce 2014 se v omezeném provozu denně dovolá na Linku v průměru 526 dětí. Na rozdíl od období let 2009–2013, kdy se denně dovolalo 669 dětí. Průměrná dovolatelnost klesá až na 25 %.

Pomozte, aby mohla pomáhat

Aby se mohlo dovolat každé dítě, které potřebuje pomoci, obrací se Linka bezpečí k veřejnosti s prosbou o podporu. Individuální dárce může přispět hned několika způsoby. Kromě jednorázové nebo pravidelné finanční pomoci na účet 3856680/0300 mohou dárci zasílat i DMS. Je možno zaslat jednorázovou DMS ve tvaru DMS LINKABEZPECI na číslo 87 777 nebo roční DMS ROK LINKABEZPECI na číslo 87 777, kdy dárce může přispívat Lince bezpečí každý měsíc. Cena jedné DMS je 30 Kč, Linka bezpečí obdrží 28,50 Kč. Při roční DMS je dárci částka 30 Kč automaticky odečtena každý měsíc.

Je také možné se k Lince bezpečí připojit členstvím Klubu Linky v bezpečí jako dobrovolník nebo ambasador ve svém kraji, okrese, městě. Více informací na www.klublinkyvbezpeci.cz.

Více informací naleznete na www.linkabezpeci.cz. Ve spojení s Linkou bezpečí také můžete zůstat na Facebooku www.facebook.com/Linkabezpeci nebo přes kanál YouTube www.youtube.com/SdruzeniLinkaBezpeci.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články