Kus muže v ženě

Víte, že příprava na porod nezačíná těhotenstvím, ale už první menstruací? A také že ne náhodou se maminky podpořené ženami cítí sebejistější a z porodu si odnášejí jiné, příjemnější pocity? Mužsko-ženský princip v jejich těhotenství a při porodu totiž nebyl porušen.
Kus muže v ženě

V dnešní době by nám už asi nemělo stačit, že se dítě narodí živé, protože víme, že je třeba porod vnímat i z pohledu psychiky ženy, dítěte, případně celé rodiny. Víme, co všechno se děje během těhotenství a porodu se ženou i dítětem na psychické úrovni, a přesto se stále málo snažíme přirozené psychické procesy podpořit. Často je naopak potlačujeme, a někdy dokonce jdeme proti nim.

Menstruace – trénink porodu
Žena do svého prvního porodu zažije až stovky menstruací. Příroda jí dala možnost se právě tímto přirozeným způsobem na porod připravit. Fyziologický jev očisty a přípravy nového cyklu se děje procesem, který je hormonálně, tělesně a jinak úplně totožný s procesem porodu. Jako by žena během menstruace zažívala samotný porod v jemnější podobě. Vypořádání se se všemi pocity, tlaky a bolestmi zažívanými během menstruace jí pomáhá připravit se na všechny doby porodní. Příroda zařídila, aby ženy nemusely při porodu trpět, pokud využijí nabízené procesy učení, a tím dají menstruaci její přirozený status. Velký význam má i první menstruace, tzv. menarché, při níž se žena s důležitým hormonem menstruace a později i porodu – oxytocinem – a s pocity při děložních stazích  setkává poprvé. Ještě důležitější než první menstruační krvácení může být první ovulace. Není vidět, ale provázejí ji konkrétní projevy, pocity, nastavení a emoce. Hodiny ovulace jsou pro život ženy, její sexuální život a ženskost mnohem důležitější než samotná menstruace. Poznat svoji ovulaci znamená pro ženu poznat střed svého cyklu, a tím obrazně řečeno i střed jí samotné.

Mužsko-ženský princip
Během menstruačního cyklu se v ženě doplňují dva principy. Je to dáno vylučováním dvou důležitých hormonů – progesteronu a estrogenu. Progesteron si můžeme představit jako žensko-ženský hormon a estrogen jako žensko-mužský. Přívlastky získaly podle toho, jak působí na ženské tělo a psychiku. Progesteron ženu zjemňuje, zcitlivuje a tlačí ji k sobě a estrogen jí dává sílu, pevnost a nutí ji vyjít ven z ulity. Polovině menstruačního cyklu vládne estrogen a polovině progesteron. Dvakrát za cyklus se tyto dva hormony střetnou. Poprvé při ovulaci, podruhé před menstruací. Při ovulaci jde o jejich vzájemné působení, kdy se potřebuje dohodnout citlivost a uzavřenost se silou a otevřeností, aby žena mohla najít toho správného otce pro své dítě. Před menstruací, kdy hodnoty obou hormonů značně klesají, se žena vypořádává s tím, že ji všechny její vlastnosti opouštějí a nutí ji k sebepoznávání.

Proměny k nepoznání
Ke konci menstruačního krvácení až do doby ovulace vládne mužsko-ženský hormon estrogen, který dává ženě možnost realizace. V té době žena udělá nejvíc práce, cítí se se sebou spokojená, v našem mužském světě dokonce i přijímaná, protože se k němu přibližuje. Potom přijde fáze po ovulaci, kdy přebere žezlo progesteron a žena se cítí jemná a potřebuje něhu, pohlazení a pochopení, že je ženou. Ke konci cyklu se dostává do stavu, kdy v ní přestává vládnout žena i muž, a míří úplně k sobě. Tento proces pro ni nemusí být jednoduchý, zvláště pokud se teprve poznává a případně musí navenek hrát nějaké hry patriarchálního systému. Tomuto období někdy říkáme premenstruační syndrom. Dochází k němu, pokud se žena v té době nevěnuje jen sobě, svému nitru, jestliže zapomíná komunikovat s oběma svými vnitřními složkami – ženskou i mužskou. Tedy pokud zapomíná na sebe.

Dva světy při porodu
Jen malá změna polohy obrázku vystihuje, co všechno se odehrává v ženě a jak na ni vlastně hormony působí. První část cyklu (estrogenová) je o ženských vnadech (prsou) a odpovídá hledání partnera. Druhá (progesteronová) část je o bříšku a dítěti, čili o těhotenství, a třetí premenstruační o jejím lůně, tedy o porodu. V první části se žena střetává s mužským principem, hledá ho a potřebuje zvenčí. V druhé je ženou a potřebuje od mužského principu podporu a ochranu, a v třetí části, kdy se zase stává mužem, ale vnitřním, který jí pomáhá rodit dítě, potřebuje (v souladu s rovnováhou) hlavně ženskou podporu a pomoc. Když do porodu zasahuje lékař se svým mužským nastavením záchrany, dochází ke konfliktu s vnitřním mužem ženy, a to může skončit i poporodními depresemi, až psychózou. Vnitřní psychické nastavení ženy po porodu totiž ovládne chaos, jako by žena nepřešla ze svého mužského nastavení při porodu do toho ženského při péči o dítě. Pak ji ovládne pocit viny a strachu, že dělá něco špatně, že se neumí o dítě postarat. Pokud dovolíme, aby se o ženy při porodu starali výhradně muži se svým čistě mužským přístupem, může se stát, že se bude stále zvyšovat počet žen, které svoji ženskost po porodu neobjeví nebo dokonce zatlačí hluboko do svého nitra. Naopak dáme-li prostor při porodu ženské asistenci, bude žena se svým vnitřním mužem v souladu a po porodu se může začít přirozeně projevovat její vnitřní žena.

Láskyplné objetí
Je možné si to představit jako objetí, které by mělo při porodu proběhnout mezi matkou a dítětem, případně i otcem. Když chceme někoho obejmout, je třeba, aby se obě strany otevřely. Pokud do toho procesu někdo nebo něco vstoupí anebo se jej někdo snaží řídit, objetí neproběhne. V první době porodní se matka a dítě otevírají, slaďují svoje těla. V druhé době porodní dochází k objetí porodními cestami a v třetí i k tělesnému objetí matky a dítěte. Jen když je zaručený dostatečný prostor na objetí, budou se žena i dítě a celá rodina na úrovni psychiky přirozeně vyvíjet. Pokud k takovému spojení nedojde, může nastat silný tlak a přijdou problémy. Dnes už máme možnost poskytnout rodině při porodu nejen péči o tělo, ale i péči o psychiku a vůbec přirozené sociální a jiné vazby. Budeme myslet jen na fyzické zdraví, nebo nás začne zajímat i život dítěte a rodina jako celek?

Převzato z časopisu Betynka.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články