Křtiny: Velká rodinná událost

Chcete dát své dítě pokřtít? Musíte ale vědět, jaký k tomu máte důvod. Církev totiž bude od vás chtít odpověď na tuto otázku.
Křtiny: Velká rodinná událost

Původně v dávných dobách byli křtěni převážně dospělí. Na křest se připravovali dlouhou dobu. Během ní byli poučováni o víře a uváděni do způsobu života podle evangelia. Malé dítě je tedy možné pokřtít tehdy, když je záruka, že bude vyrůstat v rodině, kde mu rodiče svým příkladem vytvoří předpoklady pro přijetí víry. Rodiče tedy při křtu vyznávají jménem dítěte víru. Církev proto žádá od rodičů, aby alespoň jeden z nich byl věřícím katolíkem, nezbytný je však souhlas se křtem u obou rodičů. Pravidlem je, že rodiče spolu žijí v manželství.

Nejdříve je nutné navštívit kněze a domluvit samotný křest, přípravu a datum. S sebou nezapomeňte vzít rodný list dítěte, oddací list, případně potvrzení o církevním sňatku. Předem se domluvte, kdo půjde dítěti za kmotra. Měl by to být někdo z okolí či někdo z vašich příbuzných, věřící katolík, sám pokřtěný a biřmovaný. Kmotr je totiž zárukou správné výchovy křtěného dítěte. Připravte si pro dítě křestní roušku (na její přípravu se většinou nejvíce těší babičky). Je obvyklé, že před křtem podstoupíte svatou zpověď a při samotném křtu svaté přijímání.

Ke křtu přijdou oba rodiče s dítětem a kmotry. Křest se uděluje v neděli při mši svaté. Při obřadu promlouvá kněz k rodičům a rodiče od něj žádají křest pro své dítě. Kmotr slíbí, že bude rodičům pomáhat při výchově dítěte. Rodiče se zavazují vychovat dítě ve víře. Poté pokřtí kněz dítě litím svěcené vody na jeho hlavičku. Při křtu drží dítě otec nebo matka, může to být i kmotr. Pokud se křest uděluje při mši, následuje obětní průvod, při němž mohou nést zástupci rodiny dítěte obětní dary.

Církev za křest od rodičů nic nepožaduje. Je věcí dobrovolného rozhodnutí, zda se rodiče rozhodnou věnovat něco kostelu či na dobročinné účely své farnosti.

Je obvyklé, aby kmotr daroval pokřtěnému dítěti něco na památku. Bývají to řetízky na krk nebo jiné předměty, které si dítě může ponechat po celý život. Křtiny jsou také důvodem k malé rodinné oslavě, kde mají prarodiče příležitost také dítě obdarovat nějakou věcí pro vzpomínku v pozdějším věku.

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články