Křest je závazek

Pro někoho je křest přežitek patřící do dob našich prarodičů, pro jiného je to slavnostní akt, bez něhož si vstup svého dítěte do života neumí
Křest je závazek
Křest je důležitý ceremoniál, který má svá pravidla. Kdo by tedy chtěl nechat dítě pokřtít jen proto, že je to právě módní, toho musíme zklamat.

Kdo může a kdo ne

Hlavním předpokladem pro křest dítěte jsou pokřtění rodiče, respektive alespoň jeden z nich. Ideální je, pokud jsou rodiče i církevně sezdáni. Může se dokonce stát, že některé farnosti páru bez církevního sňatku dítě nepokřtí. Není to však pravidlem. „Pokřtěný rodič je pro církev zárukou, že dítě bude vychováváno v intencích víry,“ vysvětlil nám před časem Jaroslav Ptáček, někdejší děkan Římskokatolické farnosti v Unhošti a nynější novicmistr rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Nicméně pokud nejste církevně sezdáni a jste pokřtěni, není nic ztraceno, můžete požádat o tzv. konvalidaci manželství, tedy o jeho církevní uznání.

Důležitá příprava

 Stejně jako na svatbu v kostele i na křest je třeba se připravit pod dohledem faráře dané farnosti, kde chcete křest uskutečnit. Jsou probrána pravidla křtu, rodičům jsou připomenuty jejich závazky vůči dítěti i vůči Bohu. „Křest má celospolečenský význam. Rodiče se v něm zavazují, že budou své dítě vychovávat v lásce k bližnímu. V dnešní době se mi zdá, že právě tohle se z našich životů ztrácí,“ dodává Jaroslav Ptáček. Ke křtu samotnému si pak nezapomeňte přinést rodný list dítěte, a protože jde o slavnostní akt, předpokládá se, že dítě, rodiče i hosté budou oblečeni úměrně této události. Šatičky miminka se často schovávají na památku, stejně jako svíce, která je při křtu zapálena.  

Kmotři a kmotřičky

Zatímco svatbu dosvědčí svědci, miminko má při křtu po boku vedle rodičů své kmotry nebo kmotřičky. Jejich počet je libovolný a vybírají si je rodiče dítěte. Měli by to být lidé, kterým věří a o nichž vědí, že v případě nouze podají dítěti pomocnou ruku. Opět je třeba, aby alespoň jeden z kmotrů byl pokřtěný. Jména kmotrů jsou pak zapsána jako další jména dítěte. „Křest je závazek pro všechny. Jeho posláním je víra, v níž je dítě vychováváno, víra v přátelství, rodinu a vzájemné společenství,“ dodává Jaroslav Ptáček, a ať už jste, nebo nejste ‚věřící‘, musíte uznat, že na tom rozhodně něco je.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články