Když je tou pravou levá

Zjistili jste, že máte doma leváka? Nemějte z toho obavy a udělejte z jeho levorukosti přednost!
Když je tou pravou levá
„Kde drží Martínek tu tužku! Proč mu ji nedáš do pravé?“ děsí se prababička. Martínek je levák. Naštěstí tím, že „normální“ je psát pravou, trpí jen starší generace. Pro dnešní rodiče to už takový problém není. Vědí, že přecvičit leváka, znamená pro dítě možné vážné problémy. A malí leváci mají život o něco snazší i usnadňují jim je speciální pomůcky, jako vhodná pera, nástavce na tužky či nůžky.

Může za to mozek
Leváctví je naštěstí bráno už několik desítek let jako normální. I když řada rodičů je ještě dnes znepokojena, když si dítě dlouhou dobu přehazuje tužku z pravé ruky do levé a zpět, až zůstane nadobro v levé. Leváků je v populaci zhruba 10 až 15 procent, o něco málo více jich je mezi chlapečky. Mnoho leváků je výhradně levorukých, přesto část z nich jen částečně, píší, kreslí, čistí si zuby levou, ale míč třeba házejí pravou. Leváci se stávají leváky na základě dědičnosti, ale to, že máte zničehonic doma malého leváka, může mít na svědomí i poškození mozku plodu v děloze matky. Zda je dítě levák, je možné vysledovat mezi jedním až třemi lety, ale zejména u chlapečků to někdy není snadné zjistit ještě v pěti letech. Je zapotřebí pozorovat, jaké ruce dítě dává přednost: kterou kreslí, češe se, šroubuje, bere panenky, staví kostky, kterou navléká korálky na nit, do jaké ruky vezme klíč, kterou nohou kope do míče nebo stříhá papír. Může se ale stát, že dítě bude vše dělat pravou, ale psát bude levou nebo naopak.

Ve škole pečlivě
Když však nastupuje do školy, musí už psát tou rukou, jež se jeví jako vedoucí. Pokud si u předškoláka nejste jisti, která ruka je ta „pravá“, je nejvyšší čas zajít třeba do pedagogicko-psychologické poradny. S předškolákem i školákem je dobré co nejvíce procvičovat jemnou motorickou koordinaci (kreslení vertikálních a horizontálních čar a tvarů). Prospěšné pro tyto děti bývá při kreslení slovně popisovat, co malují, protože tím se jim upevňují spojení mezi pohybem a řečí.
 
Když malý školák-levák začíná psát shora, drápovitě, řada psychologů říká: „Musí psát jemně ve špetce stejně jako praváci, i když nevidí, co píší.“ Ale třeba neuropsycholožka Dr. Jerre Levy vysvětluje, že některé děti nepíší drápovitě shora, jelikož nevidí, co píší. Podle ní je tomu tak proto, že leváci, kteří vytáčejí ruku, mají centrum řeči umístěno na levé straně mozku, a leváci, kteří ruku při psaní nevytáčejí, na pravé straně. Pokud je tedy jejich centrum řeči nalevo a centrum psaní napravo, jejich mozek si vytváří při psaní delší cestu (řečová informace se převádí na motorickou z levé strany na pravou) a psaní jim trvá déle. Jejich mozek je prostě takto uspořádán.

Otočená písmenka
Když se tito leváci učí psát, mnohem častěji otáčejí zrcadlově písmenka. Je třeba psaní s nimi více procvičovat, pokud nedojde ke zlepšení, vyhledejte odborníka a speciální cvičení. První třída může být pro leváky vážnou zkouškou, většina dětí a učitelů píše pravou, oni sami píší o něco pomaleji. Dokud totiž nedošlo na psaní, nikdo nevěnoval pozornost tomu, že jsou leváci. Mluvte s dětmi o jejich leváctví, aby pochopily, proč jim například dá více práce psát čitelně. Pokud to budou chápat, budou méně frustrovány než děti, které si to neuvědomují.

Citlivý přístup
Leváka nikdy nepřecvičujte na praváka: takové snahy vedou ke ztrátě orientace v prostoru, obtížím rozeznat pravou a levou stranu, k počurávání, koktání, potížím se čtením. Nechte dítě používat ruce tak, jak samo chce. Snaha udělat z dítěte vyloženého praváka nebo leváka není dobrá. Nebude mít koordinovanější pohyby. Mozek dítěte již byl takto „naprogramován“ v děloze a snaha přetvořit systém a přeorganizovat spoje může mít katastrofální důsledky.

RADY PRO RODIČE
Levák by měl držet tužku stejně jako pravák: tedy ve špetce. Veďte dítě od počátku, kdy začalo držet tužku, k tomu, aby ji drželo ve špetce a psalo lehce. Pokud začne psát „drápovitě“ a drží ruku jako hák, aby vidělo na to, co píše, bude těžké jej tohoto zvyku zbavit. Levák má mít sešit natočený tak, že je levý roh sešitu výše než pravý.
 
U leváků musejí rodiče dbát na to, aby dítě mělo uvolněnou ruku, ještě více než u praváků. Pokud budou psát drápovitě, budou si namáhat celou paži. Vezměte velké papíry a kreslete šneky a pavučiny, ještě lepší je kreslit a psát na velkou tabuli.
 
Nekupujte tvrdé tužky a klasická plnicí pera. Levák totiž pero tlačí před sebou a je nutné, aby se mu psalo lehce. Pozor také na rozmazávání inkoustu. Vyhrňte dítěti rukávy. Kupte jim (ve velkém papírnictví) speciální pera, nástavce a nůžky pro leváky, trojhranné silné pastelky.
 
Mezi leváctvím a nešikovností a leváctvím a dyslexií není žádná spojitost.
 
Podněcujte v levákovi zájem o levorukost, udělejte z ní přednost. Řekněte dítěti, ještě než se setká s údivem (anebo dokonce posměchem pro svou odlišnost) některých dětí ve třídě, že být levák může být i výhoda: třeba v některých sportech. Navíc se mezi leváky vyskytuje mnoho umělců: Picasso, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Alfons Mucha, Josef Lada , Ringo Starr, Paul McCartney, Sting. Mezi další slavné leváky patří Albert Einstein, Henry Ford, ze sportovců třeba Diego Maradona…

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články