Kdy mít další dítě?

Chcete si další miminko dobře naplánovat? Ideální rozdíl mezi dětmi je prý 3 až 4 roky. Vaše matka nebo kamarádky mají možná jiné zkušenosti, ať k nim přišly plánovaně, nebo ne. 
Kdy mít další dítě?

Ne všechno v našem životě jde podle plánů, a zvláště miminka mají tu schopnost, že si vyberou pro svůj příchod na svět takovou chvíli, kterou nikdo nečeká. Pokud se dostanete do takové situace, nezbývá než věřit, že to tak má svůj smysl, a hledat sílu a možnosti, jak to zařídit, aby to pro všechny bylo dobré. 

ROZDÍL 1-2 ROKY

Skoro jako dvojčata
Mínus: V rodině se vlastně objeví dvě miminka, která často potřebují chovat. Starší se teprve učí sebeobsluze, začíná se osamostatňovat, úplně se mámy pustit nechce. Používá jen pár slůvek, proto své nelibosti i touhy stále ještě vyjadřuje hlavně pláčem. Mamince chybí náhradní pár rukou. Rodina se asi musí smířit s určitou dávkou zmatku a chaosu. Je to i zatěžkávací zkouška vztahu rodičů, na jehož pěstování nezbývá moc sil a času.

Plus: Děti budou trávit čas podobným způsobem, budou hrát hry podobného typu, nebudou potíže s plánováním dovolené, budou moci mít společné kamarády, čímž rodičům ušetří síly a čas. Některé maminky také ocení, že se budou moci brzy vrátit do zaměstnání. 

ROZDÍL 3-4 ROKY

Je to ideál? 
Plus: Starší sourozenec už je docela samostatná bytost, začleňuje se mezi vrstevníky, chvíle bez rodičů jsou pro něj příjemným zpestřením, zvládne se sám obléknout, najíst, umýt… ví, že se nemá do miminek bouchat a že venku musí dávat pozor na auta. Maminka už tedy má nejen mateřské zkušenosti, ale i volnější ruce pro malé miminko. Rodina si rovněž stačila vytvořit svůj režim a řád. Miminko se tedy narodilo do docela připraveného prostředí.

Mínus: Určitě se setkáte i s potížemi a nástrahami. Tří- až čtyřleté děti žijí poměrně bohatým vnitřním životem, fantazie pracuje. Přemýšlí o věcech, o kterých nemáme zdání. Proto se i mohou cítit smutné a odstrčené, ale už to nemusí dávat najevo tak otevřeně jako dřív. Své starosti a smutky také umí dobře maskovat, například častou nemocí, úrazy, vztekáním, nevhodným chováním, úzkostností, nočními můrami, návratem pomočování atd. 

ROZDÍL 8 A VÍCE LET

Chůva, nebo sourozenec?
Plus: Starší dítě je samostatný školák, rodina si odpočinula od miminkovských starostí, maminky měly možnost užít si i profesní život. Rodinu po starších sourozencích obohatí benjamínek. Některé děti se na miminko velmi těší a zahrnují jej svou pozorností a péčí.

Mínus: Miminko přináší do života spoustu změn, některé rodiny to mohou pociťovat jako omezení. I to je třeba respektovat a hledat cesty, jak život miminka co nejlépe přizpůsobit životu rodiny. Rodiče už možná trochu vyšli ze cviku a musí znovu objevovat dříve získané zkušenosti a dovednosti. Pro staršího sourozence, navyklého na jeho jistoty a klid, nemusí být malé miminko příliš vítaným členem rodiny. 

A NA CO MYSLET PŘI JAKÉMKOLI ROZDÍLU?
● Děti potřebují především klidné, spokojené, aktivní rodiče. Je třeba pečovat o osobní pohodu i partnerský vztah.
● Každý ze sourozenců by měl mít rodiče občas jen pro sebe.
● Sourozenci nemusí vše dělat společně. Každý potřebuje svůj vlastní prostor.
● Děti se nejlépe semknou, když jim dovolíte společně trochu zlobit.
● Srovnávání dětí je nesmysl. Respektujte je a poukazujte na jejich individualitu. Veďte je k tomu, aby znaly své silné stránky, byly si jisté svou důležitostí a rolí v rodině.
● Děti mají „tajnou řeč“ – mnoho vyjadřují ve svých hrách, kresbách, nemocech… Zajímejte se o jejich pocity, povídejte si a hrajte si s nimi. Přinese to radost všem a ostatní věci neutečou.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články