Kdo to mluví?

Vaše miminko už chodí, běhá, je šikovné, ale moc toho nenamluví a vy začínáte být nervózní, jestli není něco špatně, když děti kamarádek už dávno „rozvázaly“. Kdy má dítě začít mluvit? Kdy poznáme, že je všechno v pořádku nebo tu něco nehraje?
Kdo to mluví?

Prvními hlasovými projevy miminka je křik resp. pláč. V šesti týdnech se jeho hlasový projev mění, brouká, tvoří zvuky a vy tak už poznáte, zda se mu něco líbí nebo nelíbí. První hlásky a slabiky, nejčastěji m-ma, b-ba, p-pa pak začíná dítě tvořit asi v půl roce. A pak už jde vývoj řeči docela rychle. Nezapomeňte ale, že každé dítě je originál a co platí u jednoho, nemusí být pravidlem pro všechny.

První slova

Významným mezníkem je první rok. Obvykle se dítěti podaří první slova máma a táta. Po nich už následují smysluplná slova, nejčastěji ham, haf, pápá, která jsou svázána s nejčastějšími čnnostmi dítěte nebo věcmi kolem něj. Pokud však váš drobeček i v roce slovy stále šetří, ještě není třeba se znepokojovat. Každé dítě je jiné, i dvojčata se vyvíjejí odlišně. Nemusíte však být pasivní a čekat až se dítě samo rozmluví. Pokud na něj budete mluvit, opakovat jednoduchá říkadla spojená se základními pohyby rukama a nohama, pak jeho vývoj řeči výrazně podpoříte.

Mluvit, mluvit, mluvit

Období od jednoho do tří let je pro vývoj řeči považováno za klíčové. Souvisí s  prudkým nástupem rozvoje myšlení, schopnosti vnímat symboly a vyjadřovat se. Právě teď se od vás očekává, že budete dítěti vzorem. Mluvte na něj srozumitelně, aktivně pojmenovávejte věci kolem vás a vše trpělivě opakujte. Také již zmiňované říkanky, písničky i rytmická cvičení vývoj řeči podporují. O dětech se říká, že jsou jako houba a opravdu tomu tak je. Všechno rychle vstřebávají a často vás překvapí tím, že si pamatují i zdánlivé drobnosti.

Kdy vyhledat odborníka

Není na škodu se zeptat vašich rodičů, kdy jste začali mluvit a jaké jste dělali pokroky. Možná se dozvíte, že vy sami jste „rozvázali" později a v tom případě i vaše dítě může s mluvením otálet. Máte-li sami řečovou vadu a nechcete, aby ji dítě přejalo, pak je určtě na místě vyhledat logopeda, který s dítětem bude pracovat tak, aby výslovnost byla bezchybná a dítě nepřejalo špatné návyky. Za zpožděným nástupem mluvení může být také lehká vada sluchu, i ta může být dědičná. Při takovém podezření opět vyhledejte odborníka. Na dítě působí mnoho vlivů a začátek mluvení může ovlivnit také dění kolem něj, např. velké emoční vypětí, třeba stěhování, rozvod rodičů apod. Zlomovým okamžikem by pro vás měl být třetí rok věku dítěte, kdy obvykle vstupuje do mateřské školy a je tedy třeba, aby se srozumitelně vyjadřovalo. Pokud tomu tak není, je skutečně na čase vyhledat logopeda nebo lékaře, který poradí další postup. A jak už jsme jednou říkali, nezapomeňte, že každé dítě je jiné .

Stručný popis vývoje řeč dítěte v závislosti na věku:

Do 1 roku: dítě rozumí jednoduchým pokynům, opakuje jednoduchá slova, která

slyší, vyslovuje: M,B,P, A,E,I,O,U,D,T,N,J

Do 2 let: dítě tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá „ co jeto?", rozvíjí svou slovní

zásobu, vyslovuje: K,G,H,CH,OU,AU,V,F

Do 3 let: dítě mluví ve větách, osvojuje si gramatickou stavbu vět, ptá se proč

slovně si pamatuje říkanky, básničy, melodie, zvládá D,T,N,L, Bě, Pě, Vě,

4 roky: dítě zpřesňuje slovní zásobu a gramatickou stavbu vět, umí vyprávět,

chápe děj, dokončí výslovnost Ď,Ť,Ň, vyvíjí se Č,Š,Ž

6 let: dítě chápe složité děje, má velkou slovní zásobu, tvoří gramaticky správná

jednoduchá souvětí, docvičí C,S,Z, R,Ř, diferencuje Č,Š,Ž a C,S,Z

(zdroj: Klinická logopedie, nakladatelství Portál 2002)

A pro pobavení jedna velmi výmluvná výměna názorů dvou chlapečků. Co si říkají, vědí jen oni, ale rozhodně to bylo zásadní téma...

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články