Je moje dítě dyslektik nebo dysgrafik?

V minulosti byly tyto děti považovány za hloupé, líné nebo neschopné. Dnes ale víme, že holky a kluci s vývojovými poruchami učení si svoje potíže sami nezavinili a že i přes nevalné školní výsledky se mohou pochlubit minimálně průměrnou, často však dokonce nadprůměrnou inteligencí.
Je moje dítě dyslektik nebo dysgrafik?

Dysgrafie, dyslexie, dysortografie nebo třeba dyskalkulie nejsou žádné výmysly přepečlivých rodičů nebo méně zdatných či lenivých dětí, ale jsou to oficiálně uznávané vývojové poruchy učení, o kterých odborníci vědí již přibližně sto let. Zatím je umíme pojmenovat, diagnostikovat a do jisté míry i kompenzovat, nedovedeme je však léčit nebo jim předejít.

Zčásti jsou totiž způsobeny geneticky a zčásti se na jejich vzniku mohou podílet další faktory jako lehké poškození mozku nebo nervové soustavy, nedostatečná spolupráce obou mozkových hemisfér, komplikace v těhotenství, těžký porod či přeučené leváctví. Chlapci přitom trpí vývojovými poruchami učení významně častěji než dívky.

Slavní a úspěšní dys...

Být dyslektikem přitom není žádná ostuda, vždyť touto poruchou trpěla či trpí i nejedna významná osobnost světové vědy, kultury nebo politiky – například Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Albert Einstein, Winston Churchill, John Lennon, Agatha Christie, Orlando Bloom, Tom Cruise nebo třeba Keanu Reeves.
Takže možná i z vašeho synka, který vás právě teď přivádí k šílenství tím, že si plete písmena nebo nezarecituje ani jednoduchou říkanku, bude jednou slavný vědec, spisovatel či filmová hvězda.

Což ostatně potvrzují i psychologové, kteří konstatují, že monoho dyslektických děti je nadáno vyšší inteligencí a v dospělosti nachází uplatnění v umění či ve vědě, kde mohou využít nejen svoji kreativitu, ale i technické znalosti.

Předškolák a „dys“? Překonejte spolu obtíže s učením

Předškolák a „dys“? Překonejte spolu obtíže s učením

Jak poznat, že je moje dítě jiné?

Přestože jsou tyto problémy nejčastěji spojovány s prvními roky školní docházky, můžeme coby pozorní rodiče zaznamenat určité indicie, že něco není v pořádku, už v době, kdy naše dítě navštěvuje mateřskou školku nebo ještě chvíli před tím.
Podle speciální pedagožky Olgy Zelinkové, která je také autorkou knížky Dyslexie v předškolním věku?

(Portál), je vhodné všímat si toho, co dítě umí, resp. neumí, jak se chová a s čím má potíže. Na to, že by se u něj v budoucnosti mohla projevit některá z vývojových poruch učení, podle ní ukazuje například opožděný vývoj řeči, menší slovní zásoba, problémy s rýmováním či čením říkanek, potíže se zapamatováním informací, nesoustředěnost, podrážděnost či vyhýbání se některým aktivitám či kontaktům s vrstevníky.

“Bylo mi divné, že můj syn Péťa nápadně málo mluví – ještě ve třech letech, kdy šel do školky, řekl sotva: máma, táta, auto, ahoj a pár dalších slov,” říká třiatřicetiletá maminka Věra. “Paní učitelka ve školce mi doporučila návštěvu speciální pedagožky a ta mě upozornila na to, že Péťa možná bude mít vývojovou poruchu učení.

Absolvovali jsme různá vyšetření, takže se nakonec zjistilo, že je dyslektik i dysgrafik. Pod vedením paní doktorky jsme pravidelně cvičili, takže jeho nástup do školy nebyl zdaleka tak dramatický, jak jsem slyšela od jiných maminek. Teď je ve třetí třídě a výsledky má velmi pěkné.  Znamenalo to ovšem hodně se mu věnovat, hodně mu odpustit a ještě víc chválit...”

Jaké jsou projevy?

Také nešikovnost při kreslení, neschopnost vytleskat rytmus slova či rozlišit slabiky ukazují na možnou přítomnost vývojové vady učení. Pokud ovšem něco takového u svého potomka pozorujete, pak nepropadejte panice, ale začněte jednat a poraďte se jako Věra se zkušenými pedagogy nebo navštivte pedagogicko psychologickou poradnu v místě vašeho bydliště.

Výzkumy prokázaly, že pokud se s řešením problému začne včas, má dítě reálnou šanci obstát v konkurenci ostatních dětí, jež podobnou poruchou netrpí, a bez stresů a pádů absolvovat celou školní docházku, ba dokonce úspěšně vystudovat třeba i vysokou školu.

Je však důležité, aby bylo alespoň ze začátku školní docházky pod vedením zkušeného speciálního pedagoga a aby i jehotřídní učitelka měla zkušenosti a zájem pracovat s dětmi, které “nestíhají” běžný režim výuky.

Přitom je potřeba si uvědomit, že kromě odborného vedení a pravidelného “cvičení” potřebuje vaše dítě také lásku, pochopení a povzbuzení, nikoli netrpělivost či kritické srovnávání s ostatními.

Otestujte si: Je mé dítě dyslektik?

Otestujte si: Je mé dítě dyslektik?


Slovníček pojmů

 • DYSLEXIE je vývojová porucha čtení, která se projevuje na prvním stupni základní školy. Dítě, které jí trpí, má problémy souvisle přečíst text, zaměňuje, přeskakuje či komolí slova a plete si vzhledově nebo zvukově podobná písmena. Čtení je pro ně natolik namáhavé, že má problém učit se probíranou látku z učebnice či sešitu a má potíže i se soustředěním.
 • DYSGRAFIE je vývojová porucha psaní. Dítě píše nečitelně, neúhledně a chaoticky, vždy však s nápadnými chybami jako vynechání písmen či slov. Jejím prvním příznakem může být nešikovnost při kreslení v předškolním věku a jistá nemotornost.
 • DYSORTOGRAFIE se projevuje jako problém s praktickým zvládáním pravopisu, a to i v případě, že jej dítě teoreticky velice dobře ovládá. Žák má obvykle problémy s hláskami, nedovede odlišit krátké a dlouhé samohlásky, chybuje v měkkém a tvrdém i a má tendenci chápat gramatická pravidla zkresleně nebo si je nesprávně vykládat. Může mít také trable při učení cizího jazyka.
 • DYSKALKULIE je vlastně porucha matematických schopností a vyznačuje se nejen tím, že dotyčný nedovede správně vypočítat byť jednoduché matematické úlohy, ale také může mít problém s rozeznáváním jednotlivých geometrických tvarů nebo vyjmenováváním po sobě následujících čísel.

Může být váš předškolák dyslektik?
Pokud na něj sedí více následujících charakteristik, není od věci navšívit odborníkanemá rád slovní hry, básničky, říkanky

 • nepamatuje si názvy čísel
 • začal mluvit později než vrstevníci, mluví málo a špatně
 • komolí slova a má malou slovní zásobu
 • zaměňuje zvukově podobná písmena
 • nesprávně vyslovuje delší slova
 • špatně si pamatuje
 • obtížně se soustředí
 • má problémy s orientací v prostoru
 • nevyhledává kontakt s vrstevníky


Tipy do vaší knihovny

Věra Pokorná: Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti (Portál)
Autorka knížky, vysokoškolská pedagožka s třicetiletou praxí poradenské psycholožky, seznamuje čtenáře s nejnovějšími poznatky o poruchách učení v dětství, období dospívání a v dospělosti. Autorka také vydala knihu s názvem Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení (Portál), která představuje soubor různých cvičení, jež s ohledem na úroveň rozvoje dítěte přispívají k nápravě příslušné specifické poruchy učení.

Olga Zelinková:  Dyslexie v předškolním věku? (Portál)
Tato knížka uznávané odbornice a speciální pedagožky si klade za cíl předat čtenářům základní informace o poruchách čtení, jejich příčinách a projevech od předškolního věku do dospělosti, upozornit na děti, u kterých hrozí riziko dyslexie, a ukázat diagnostické nástroje používané u nás i v zahraničí. Čtenáři si mohou sami některé úkoly vyzkoušet a také zde najdou návody na cvičení, která lze s dětmi provádět s cílem minimalizovat nebo odstranit možné projevy poruch.

Video: Kdy mají rodiče řešit, že dítě drží pastelku nebo tužku úplně špatně?

Umění a věda na podporu dyslektickým dětem

Umění a věda na podporu dyslektickým dětem

Má vaše dítě problémy s učením a spánkem? Možná za to může klíšťová encefalitida!

Má vaše dítě problémy s učením a spánkem? Možná za to může klíšťová encefalitida!

 

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články