Jdeme k zápisu…

A je to zase tady. Zápisy do školy se rozjely v plném proudu. Pokud vás teprve čekají, přečtěte si, na co se připravit.
Jdeme k zápisu…

Na všech základních školách se zápis koná v rozmezí mezi 15. lednem a 15. únorem. Konkrétní datum si stanovují základní školy samy – většinou i s náhradním termínem. Informace, kdy probíhá právě ten váš zápis, získáte přímo ve škole, nebo je najdete na jejích internetových stránkách. Raději si ho zapište, abyste ho nezmeškali. Zápis do školy je totiž pro šestileté děti povinný!

Kdy může jít dítě k zápisu? Musí, nebo nemusí mu být šest let?
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šesti let (pokud mu není povolen odklad).

● Bude-li vašemu potomkovi šest v období od září do konce června, může být do 1. třídy přijat už v tomto školním roce – samozřejmě je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělý a požádají-li o to rodiče.

● Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny), podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře, které musíte k žádosti přiložit.

● Do školy mohou nastoupit i děti pětileté. Jde o výjimku, která je určena jen pro talentované chlapce a holčičky. Potřebovat i v tomto případě budete vyjádření odborného lékaře a pedagogicko-psychologické poradny.

Co když zápis zmeškáme, třeba proto, že je dítě nemocné?
Pokud nestihnete ani druhý termín, který škola vyhlašuje od poloviny ledna do poloviny února, domluvte si s vedením základní školy náhradní. Samozřejmě se může stát, že vaše dítě, které je jinak hovorné, zná spoustu říkadel a klidně napočítá do deseti, odmítne při zápisu – třeba proto, že se stydí – komunikovat. Zápis není „přijímací zkouška“, a tak není podle ministerstva školství třeba se obávat, že nebude přijato. Rozhodující je věk a povinnost plnění školní docházky. Navíc se většinou i stydlivé dítě nakonec rozpovídá…

Je možné počítat s přijetím na jakoukoli základní školu, která se nám líbí – třeba proto, že je na ní rozšířená výuka jazyků?
Pokud jste si vybrali „základku“, která je kousek od vašeho trvalého bydliště, šanci máte určitě velkou. Podle informací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsou do spádové školy přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Samozřejmě se můžete poohlédnout i po jiné škole, ale v takovém případě to nemusí vyjít. Důvodem nepřijetí bývá většinou nedostatek míst.

Docházka do základní školy je povinná, ale co se učit doma?
Individuální vzdělávání je podle školského zákona (paragraf 41) možné od první do páté třídy základní školy. O povolení individuální výuky rozhoduje ředitel základní školy, do které byl žák přijat k plnění povinné školní docházky.

Zdá se vám, že by pro vaše dítě bylo lepší, kdyby do školy začalo chodit později – za rok, nebo dokonce za dva?
O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel spádové školy nebo školy, kterou jste si sami vybrali a je mimo okruh vašeho bydliště. Žádost musíte podat do 31. května v roce, kdy má vaše dítě nastoupit do první třídy. Žádost je třeba doložit doporučením dětského lékaře (praktického lékaře pro děti a dorost) nebo příslušného školského poradenského zařízení. Formulář žádosti dostanete při zápisu v základní škole nebo ho najdete na internetu. Pozor, nástup do základní školy nemůžete odkládat donekonečna – naposledy do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osm let. 

Převzato z časopisu Betynka.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články