Jak vybírat kurz předporodní přípravy

Těhotenství – to je často spousta otázek, nadějí i obav. Odpověď na některé z nich získáme v prenatální poradně, na jiné v časopisech či knihách. K čemu tedy předporodní kurzy? Investice do nich se ale vyplatí.
Jak vybírat kurz předporodní přípravy
Vstup do rodičovství je krásný, ale nesnadný: Žena se v těhotenství i po porodu potýká se změnami nálad a vyrovnává se s neustálými proměnami svého těla. Z bezdětného páru se stávají rodiče (anebo z rodiny s jedináčkem vícečlenná rodina) a každý člen rodiny se musí připravit na změnu své dosavadní role i na nové povinnosti. Zvláště v posledních týdnech těhotenství myslí žena stále častěji na porod – jaký bude? Jak poznám, že už rodím? Bude to hodně bolet? Co mám udělat, abych to zvládla? Co mě čeká v nemocnici? Jaké mám možnosti a jaká jsou vlastně má práva? Další otázky se týkají očekávaného miminka – budu moci kojit? Co když bude plakat? Jak se o něj postarat?

Proč kurzy?
V kurzu předporodní přípravy se sice nedozvíme, jak bude probíhat právě náš porod, ale můžeme získat dostatek informací a praktických dovedností, aby byl jeho průběh co nejhladší a abychom si z něj odnesly co nejvíce pozitivních vzpomínek. Podle výzkumů byly nejspokojenější s průběhem svého porodu ženy, které měly dostatek informací o svých možnostech – například o polohách v 1. a 2. době porodní a dalších způsobech úlevy při kontrakcích. V kurzu můžeme najít spřízněné duše nejen pro sdílení našich obav a problémů, ale i pro pozdější setkávání po porodu. Podle zkušeností MUDr. Daniely Šroubkové, psychiatričky a psychoterapeutky, můžeme v předporodní přípravě přezkoumat svá přesvědčení o těhotenství a porodu a poznat jejich význam pro průběh porodu. Návštěva kurzu společně s partnerem vám může pomoci začít mluvit o tématech, kterým jste se dosud vyhýbali (např. pomoc, kterou od něj v průběhu porodu a po porodu očekáváte), a snížit riziko kritických situací ve vašem vztahu v období vstupu do rodičovství. Užitečné jsou i informace o kojení a péči o miminko a nácvik poloh pro porod společně s cvičením pro těhotné a relaxací – ne každý kurz předporodní přípravy ale tyto informace nabízí. Pouhé cvičení pro těhotné ale není předporodní přípravou – i když je cvičení důležité, důkladnou předporodní přípravu nenahrazuje.
Maminky, které kurz absolvovaly, hodnotily po porodu jako nejdůležitější hlavně informace o normálním porodu, jeho průběhu a vhodné péči, jak kojit, jak poznat blížící se porod, jak pracovat s bolestí při porodu, jaké polohy lze zaujmout a jaké jsou běžné procedury v nemocnicích. O kurzy předporodní přípravy se můžete začít zajímat již v prvních týdnech těhotenství.

Kde a kdy hledat?
Většina kurzů sice začíná až v době pokročilého těhotenství, některé však můžete navštěvovat už na začátku – podle lektorky předporodních kurzů Birth Works Vlasty Jiráskové je s výhodou začít co nejdříve, je-li součástí osnov např. životospráva v těhotenství. Předporodní kurz vám možná doporučí i váš gynekolog či porodní asistentka, ptejte se i v porodnicích, mateřských centrech nebo centrech pro ženy. Kurz lze najít i prostřednictvím internetu. Databázi kurzů předporodní přípravy (v 1. čtvrtletí roku 2006 pro Prahu, v další fázi i pro zbytek ČR) nyní připravuje o.s. Aperio (www.aperio.cz).A kam se mohou obrátit páry s handicapem? V České republice nabízí předporodní kurzy pro zrakově postižené ženy o.s. Gopála (gopala.gopala@tiscali.cz); pro sluchově postižené vzniklo v ÚPMD v Praze Centrum pro neslyšící maminky.

Typy kurzů
Jednotlivé typy přípravy k porodu se od sebe mohou velmi lišit. Existují jednorázové informativní schůzky v porodnicích i mnohatýdenní kursy. Aby byla pokryta všechna klíčová témata, měl by kurz trvat 6-10 lekcí zhruba po 2 hodinách. Některé kurzy pouze předávají informace, jiné učí hlavně praktické dovednosti (cvičení, nácvik dýchání a poloh pro porod). V ideálním případě jsou informace a praktické dovednosti v rovnováze. Styl práce lektora také podobu kurzu ovlivňuje – použité metody sahají od prostého přednášení po různé techniky aktivní spolupráce a prožitku (vizualizace, tanec, malování, atp.).
Lektoři kurzů jsou většinou původní profesí porodní asistentky, ale i fyzioterapeuti, psychoterapeuti či psychologové. Od toho se pak často odvíjí i zaměření kurzu. Důležitější než předchozí odborné vzdělání je ale kvalitní průprava v předporodní přípravě. V optimálním případě absolvoval lektor některý z kurzů přímo určených pro lektory předporodní přípravy, např. německé GfG nebo americké Birth Works. U nás dosud systematické vzdělávání v této oblasti neexistovalo; v rámci projektu Fontanela podpořeného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy nyní Aperio spolu se zkušenými lektory předporodní přípravy a psychology připravuje desetiměsíční kurz. Neméně důležitá je i osobnost a komunikační dovednosti lektora. Dobrý lektor ovládá principy práce s dospělými – především využívá dosavadní zkušenosti účastníků a vybízí je k vyjádření vlastních názorů. Je otevřený potřebám ženy a jejího partnera – nikdy je dogmaticky nepřesvědčuje o „svém“ názoru na porodnictví a rodičovství. Naopak je informuje o dostupných možnostech porodní a poporodní péče a radí jim, jak efektivně sdělit zdravotníkům svá přání. Proto zná i základní právní předpisy v oblasti porodnictví. Má přehled o současných trendech, ale zná i své hranice – pokud se účastníci zajímají podrobněji o problematiku nespadající přímo do jeho odbornosti, odkáže je na příslušného odborníka.

Co je obsahem
Kurz předporodní přípravy by nás měl připravit především na porod a dobu krátce po něm. Zaměřuje se proto na:
změny a životosprávu v těhotenství
 
výběr porodnice a komunikace svých představ zdravotníkům
 
co si připravit do porodnice
 
známky blížícího se porodu a kdy odjet do porodnice
 
fyziologický průběh porodu a jak jej podpořit (pomůcky, polohy, dýchání)
 
jak zvládnout porod (masáže, působení vody, tepla a chladu...)
 
roli partnera u porodu
 
role duly, porodní asistentky a lékaře
 
šestinedělí a kojení
 
péči o děťátko
 
O těhotenství, porodu a šestinedělí lektor v optimálním případě nepojednává pouze jako o souhrnu tělesných změn, ale seznámí nás i s tím, jak ženy obvykle tyto změny prožívají. Pouhé informace o mechanizmu porodu nestačí. Pro ženu i jejího partnera je přínosnější získat přibližnou představu, jak se rodička cítí a jak obvykle reaguje doprovázející osoba na jednotlivé fáze porodu. Stejně tak je pozornost věnována nejen životosprávě v šestinedělí a péči o děťátko, ale i psychickým stavům v poporodním období a pocitům spojeným s čerstvým mateřstvím a rodičovstvím. Pro nastávající rodiče je užitečné, mohou-li uvažovat nad tím, jak se změní jejich společný život – zkonfrontovat vzájemné představy o rodičovství, o dělbě práce po narození dítěte, jak připravit na narození sourozence, ostatní děti atd.

Co se dozvíte
Po absolvování kurzu byste tudíž měla mít realistickou představu o průběhu porodu a o roli jeho jednotlivých aktérů, a být si vědoma především toho, že hlavními aktéry u porodu jste vy a vaše dítě. Dobrý lektor v ženě vzbudí a podpoří pocit důvěry ve vlastní tělo a jeho schopnost přivést na svět dítě a dá jí podněty pro to, aby prozkoumala své obavy týkající se porodu. Žena získá informace o možnostech péče při porodu v českých porodnicích a jiných místech porodu, jak uvádí lektorka a porodní asistentka Olga Riedlová, a na jejich základě volí místo svého porodu a zváží vytvoření tzv. porodního plánu. Pro jeho naplnění by se měla dozvědět, jak efektivně komunikovat se zdravotnickým personálem v období před a při porodu, jaká jsou její zákonná práva a povinnosti v porodnické péči a jak může porodní proces a komunikaci se zdravotníky podpořit osoba, která ji bude porodem provázet (porodní asistentka, dula, lékař). Ženin partner se dozví, jak ji účinně při porodu podpořit, např. při úlevových polohách nebo masáží.

Jak vybírat
Penny Simkin, dula a lektorka předporodních kurzů, radí vybrat takový, který předává informace způsobem, který je vám blízký. Pokud vám tedy vyhovuje praktický nácvik dovedností, asi si nevyberete prožitkově zaměřený kurz. Nedejte proto jen na dobré zkušenosti kamarádek nebo na lákavý obsah, ale oslovte přímo lektora:
Jak dlouho už kurzy pro těhotné vedete? Jakou pro to máte kvalifikaci?
 
Co je hlavní věc, kterou bych se měla v kurzu dozvědět? A co můj partner?
 
Jaké metody výuky používáte?
 
Zvažte také, jaký je váš pocit z osoby lektora. Působí na vás důvěryhodně? Máte z něj pocit naladění „na stejnou vlnu“? Jak ho vnímá váš partner?
Pokud je ve vašem okolí výběr omezený, porozhlédněte se o kus dál – za dobrým kurzem stojí za to kousek cestovat. Máte-li již vybráno, pak nezbývá než gratulovat – právě jste učinila důležitý krok na cestě k dobrému porodu!

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články