Jak se studuje s bříškem

Těhotenství je překvapilo už na studiích. Jak náročnou situaci zvládly, zda jim vyšla vstříc škola a jak dnes žijí, se nám svěřily tři mladé maminky.
Jak se studuje s bříškem
Dnes odkládají obvykle ženy těhotenství na pozdější věk, spíš až ke třicítce, a to nejen proto, aby si užily mládí, ale také, aby měly už pro novou rodinu zázemí a finanční zajištění. Určitou roli v posunu věku mateřství jistě sehrává i spolehlivá a zdraví neškodnáantikoncepce. Studujících maminek bylo rozhodně více mezi dnešními čtyřicátnicemi, ale potkáme je i dnes. Jak žijí, jak stíhají péči o dítě, jak jim vychází vstříc škola a jak je podporuje stát?

Na střední škole
Natálie Kocábová, začínající spisovatelka, herečka a zpěvačka, otěhotněla při studiu posledního ročníku gymnázia v Praze Tróji, když měla šest měsíců před maturitou. Na FAMU pak začala docházet s ročním potomkem. Přijímačky na vysokou školu skládala už dva měsíce po jeho narození. Když se dozvěděla, že je v jiném stavu, byl to pro ni šok. „Ale na druhou stranu jsem si připadala úžasně, jako že jsem něčím výjimečná. Ostatní to pochopitelně vzali o něco hůř než já, oni to viděli objektivně, já si připadala nadpozemsky, asi jako každá máma,“ svěřuje se Natálie a doplňuje informace o svém partnerovi: „Štěpán byl osm let mým spolužákem, takže jsme maturitu dělali současně. Udělali jsme si v oktávě takové třídní dítě.“ Oba studenti bydleli tehdy ještě u rodičů. „Byli jsme neustále spolu, tam nebo u nás, což je k zbláznění. Nemohli jsme se dohodnout, kde budeme. Připadalo mi, že jsem byla v nějakém deliriu, že nic není špatně. Ale měla jsem takovou povahu, nedělala jsem si s tím nervy. To se ovšem po narození Vincenta změnilo. Jsem teď regulérní nervák,“ uvažuje Natálie. „Dokončila jsem střední školu s maturitou a úspěšně. Najednou mi učení šlo od ruky, když jsem už půl roku abstinovala. V těhotenství se mi učilo skvěle! Měla jsem úplně čistou a odpočatou hlavu, ale je pravda, že jsem hodně spala a byla jsem přece jenom na střední škole. Bohatě jsem jedla a posedávala, chodila jsem do kina a přečetla tuny knih. Teď jsem na FAMU, úlevu nemám, i když mě profesoři chápou, když zahálím. Výhoda je, že je FAMU malá škola a lidé o sobě vědí. Je tam individuální přístup. Ovšem nemyslím, že by to takové muselo být třeba na právnické fakultě.“Jak Natálii ovlivnilo narození potomka? „Zásadně mě změnilo, připadá mi, že bez Vincenta jsem to ani nebyla já, že jsem tehdy byla nějak ztracená a neúplná. Ničeho nelituji. Vždycky může být všechno jinak. Mám jenom prostě jiné mládí, i když to není jednoduchý, takovej je prostě život, našel si cestu sám,“ uvažuje mladá maminka.

Na vysoké škole
Magdalena Novotná je už v současné době učitelkou na mateřské dovolené. Když přišla do jiného stavu, studovala poslední ročník Pedagogické fakulty UK. Docházku do školy už měla za sebou, zbývalo udělat státnice, souvislou měsíční praxi na základní škole a napsat diplomku. „Při státnicích, které jsem absolvovala asi 3 týdny před porodem, ke mně byli všichni moc hodní. Stihla jsem to, kromě tý diplomky, tu jsem dopisovala až rok poté, když byl Kuba na světě. Kromě toho jsem ještě pracovala. Práci jsem ukončila, když jsem byla v 6. měsíci, abych se mohla připravit ke státnicím,“ svěřuje se Madla. Z těhotenství měla radost, i když si nic z toho, co ji čeká, nedokázala předem představit. Nastávající tatínek Michal na tom byl podobně. Byl už ale zaměstnaný. „Začali jsme shánět vlastní bydlení. Michal se nejdřív nastěhoval ke mně, já jsem tou dobou bydlela u mojí babičky. Odstěhovali jsme se asi dva měsíce před porodem. Největší starostí bylo bydlení a částečně i finance, protože já jsem nepracovala kýžených 270 dní, nebo kolik to musí být, a neměla jsem nárok na mateřskou.Ostatně, když je máma potom s dětmi déle doma, tak rodina stejně žije jenom z jednoho platu. Jenže jsme si to neuměli dopředu představit. Naštěstí nám hodně pomáhají prarodiče.“

Při zaměstnání
Když Soňa Sittová ve svých 32 letech otěhotněla, dálkově studovala Vyšší odbornou školu v Praze, obor diplomovaný zdravotnický záchranář, a zároveň pracovala na záchrance v Lysé nad Labem. V té době začali toto nové pracoviště s kolegy teprve budovat. Pět let s manželem, který je o 21 let starší, marně usilovali o potomka, ale když přišla do jiného stavu, měla nakonec smíšené pocity. „První, co mě napadlo, když jsem se dozvěděla o svém těhotenství, bylo, zda mě nevyhodí z práce. Pomyslela jsem si, že to mohlo ještě alespoň půl roku počkat, když mám teď tak zajímavou práci. Vlastně to byl šok. Manžel prohlásil, že je to nějaký nesmysl. Zřejmě to souviselo s psychickou pohodou, když jsem se soustředila na novou práci a přestala jsem myslet na děťátko.“V 9. týdnu se dozvěděla, že čeká dvojčátka, a rozložila se prý úplně. Hned si koupila vitaminy Mamavit a přestala na čas kouřit. Během těhotenství se Soně učilo dost špatně, po otevření knížky se jí obvykle začaly klížit oči a usnula. I když to pak asi bylo ještě horší v šestinedělí, kdy kojila po dvou hodinách a ačkoliv kolem ní a miminek běhal manžel i babička, nestíhala nic. Učila se po nocích. Zatím jí to vychází, možná i díky její výřečnosti. Své studium musela jinému stavu přizpůsobit. Dostala individuální studijní plán kvůli praxi, kterou měla absolvovat na JIP. Protože je tam vysoké riziko infekce, je tu práce pro těhotnou nevhodná. Praxi nakonec zvládla po šestinedělí. Od 20. týdne musela Soňa převážně polehávat, ale spolužáci jí zapisovali přednášky a učitelé vycházeli vstříc, takže ještě vše zvládala. Dvě krásné holčičky, Marušku a Kačenku, porodila 17. listopadu. Dnes dojíždějí s maminkou do Prahy na přednášky. Když je předem nakrmí a přebalí, vydrží v klidu poslouchat i dvouhodinovou přednášku.

Karolína Svobodová, tiskový odbor ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Ředitel střední školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání nejvýše na dva roky. Po dobu přerušení vzdělávání není žákem této školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. Ředitel školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody. Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže probíhá praktické vyučování na pracovištích nebo na pracích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.
 
Přerušení studia na vysoké škole je věcí vnitřních předpisů, školský zákon to neřeší. Je to velice pestré, někde jsou benevolentní více, jinde méně. Vysokoškolský zákon zná prezenční (denní) studium a studium distanční. Hovoří se v něm také o kombinaci obou forem. Distanční studium předpokládá minimální kontakt mezi vyučujícím a studentem, prakticky se omezuje jen na složení zkoušky, případně nějaký minimální počet konzultací. U kombinovaného studia již existují např. občasná víkendová soustředění s přednáškami, spektrum je velice pestré, takže na některých VŠ se kombinované studium blíži distančnímu více, na jiných zase méně. Individuální studijní plán závisí na tom, jak si ho studentka vyjedná. Chce-li přejít z denního studia např. na kombinované, záleží na tom, zda konkrétní vysoká škola vypisuje konkrétní obor ve formě kombinovaného studia.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM) uplatňuje studentka na předepsaném tiskopisu. Tento tiskopis vystaví příslušný lékař, který v něm vyznačí pravděpodobné datum porodu, a studentka žádost vyplní a uplatní u školy, na které studuje. Pokud studentka studuje v zahraničí a je nemocensky pojištěna v ČR (byla např. na studium vyslána školou, na které v ČR studuje), platí pro ni vnitrostátní úprava. Není-li v ČR nemocensky pojištěna, musí si potřebné informace zjistit u nositele pojištění v zemi, ve které studuje.
 
Pokud dívka nemá nárok na PPM, může požádat o rodičovský příspěvek. Pokud je nezletilá, je nezaopatřeným dítětem v rámci své původní rodiny a pro nárok na dávky se tedy posuzuje v rámci rodiny. Nemůže o přídavky na své dítě žádat sama, ale musí o ně žádat např. její rodiče. Studujícím matkám náleží ze systému nemocenského pojištění pouze PPM. Výše PPM za kalendářní den činí u studentek jednu třicetinu částky rodičovského příspěvku, který náleží za kalendářní měsíc. Výši PPM poskytované studentce z titulu studia příjmy z brigád vylepšit nemohou.

Přerušení studia
Jestliže je studentka vedle svého studia navíc zaměstnaná, pak se jedná z hlediska nemocenského pojištění o dva pojistné poměry. Z titulu zaměstnání vzniká další účast na nemocenském pojištění; její nároky z pojištění ze zaměstnání se posuzují stejně jako u ostatních zaměstnankyň. Při splnění zákonem stanovených podmínek jí může vzniknout nárok na PPM z nemocenského pojištění jak z důvodu studia, tak ze zaměstnání. Jestliže ale studentka vykonává zaměstnání pouze v době školních prázdnin, pak jí z tohoto titulu PPM nenáleží.
 
Pro poskytování PPM z titulu studia platí, že náleží studentce, která přerušila (skončila) studium a splňuje přitom i ostatní podmínky nároku na tuto dávku. Že tedy v posledních dvou letech přede dnem porodu byla účastna nemocenského pojištění po dobu aspoň 270 dnů, těhotenství skončilo porodem; PPM se poskytuje ode dne přerušení (skončení) studia, nejdříve však od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař, a to po dobu 28 týdnů. Doba poskytování PPM se počítá vždy od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař. Proto přeruší-li (nebo ukončí-li) studentka studium později, pak se jí o tuto dobu zkracuje celková doba poskytování PPM. Osamělé pojištěnce, nežijící s druhem, se poskytuje PPM po dobu 37 týdnů. Přerušení či skončení studia před porodem je jednou z podmínek pro poskytování PPM. Pokud neskončí či nepřeruší studium, nárok na poskytování této dávky nevzniká.

A co tatínek?
Peněžitá pomoc se poskytuje i mužům studentům, a to těm, kteří se nacházejí ve složité životní situaci. Jde o studenty osamělé, kteří nežijí s družkou, jestliže pečují o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo o dítě, jehož matka zemřela. Dávka se poskytuje ode dne převzetí dítěte po dobu, po kterou se student o dítě stará, nejdéle po dobu 31 týdnů, ne však déle, než dítě dosáhne osmi měsíců věku.
 
Dávka náleží také studentovi, který pečuje o dítě, jestliže se jeho manželce peněžitá pomoc v mateřství neposkytuje a sama nemůže nebo nesmí podle lékařského posudku o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění. Peněžitá pomoc náleží nejdéle po dobu 22 týdnů, ne však déle, než dítě dosáhne osmi měsíců věku. I u studentů platí, že musí splňovat podmínky stanovené pro nárok na dávku jako studentky - týkající se přerušení studia při pobírání peněžité pomoci a doby účasti na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před převzetím dítěte do péče. Dávka náleží také studentovi, který pečuje o dítě, jestliže se jeho manželce PPM neposkytuje a sama nemůže nebo nesmí podle lékařského posudku o dítě pečovat. Peněžitá pomoc se poskytuje i mužům studentům, a to těm, kteří se nacházejí ve složité životní situaci. Jde o studenty osamělé, kteří nežijí s družkou, jestliže pečují o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo o dítě, jehož matka zemřela. Dávka se poskytuje ode dne převzetí dítěte nejdéle po dobu 31 týdnů, ne však déle, než dítě dosáhne osmi měsíců věku.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články