Indigové bytosti: Tak trochu jiné děti

Zdá se vám, že máte doma malého individualistu? Možná je s vaším malým trochu víc práce, protože je vzpurný rebel možná naopak zase příliš tiché a pořád zasněné. Dost často asi budete mít pocit, že do vás vidí…nebo ví víc, než jste si ochotní vůbec připustit. Je dost pravděpodobné, že se vám narodilo indigové dítě.
Indigové bytosti: Tak trochu jiné děti
Pojem Indigové děti se poprvé objevil počátkem osmdesátých let dvacátého století. Vychází z hnutí New Age a má na světě řadu zastánců. Nutno ovšem podotknout, že i odpůrců a to zejména z oblasti psychologů a pedagogických pracovníků. „O Indigových dětech jsem už slyšel, ovšem musím říci, že tomu zrovna význam nepřikládám, podle mne není žádná studie, která by potvrzovala, že mezi námi pobývají nějaké vyšší bytosti. Nechci se určitě rouhat, možná existují a já o nich nic zatím nevím. Ale podle mne je každé dítě individualita a má tak různé projevy chování. Tzv. Indigové děti jsou podle mého názoru jen velmi silné osobnosti a jako s takovými bychom s nimi měli jednat a vychovávat je,“ míní psycholog Radim Opatrný.
 
Jiného názoru je ovšem psycholožka Zdeňka Kulichová, která se věnuje i mimoklinickým metodám psychologie, což znamená, že ve své praxi používá i postupy vycházející z esoterických nauk. „Jsem přesvědčená, že indigové děti mezi námi jsou. Přišli na svět, abychom se od nich něco naučili, aby nám sdělili, že život není jen materiální bytí na zemi. Ale respektuji i opačné názory. Já sama jsem se ve své praxi s indigovými dětmi setkala. Rodiče totiž často nevědí, jak si svým „trochu jiným“ dítětem počít. Mylně se domnívají, že třeba trpí nějakou poruchou chování nebo dokonce osobnosti a zamíří do psychologické ordinace. To je ale omyl. Indigové dítě žádnou poruchu nemá, jen se ho musíme naučit vychovávat trochu jinak. Standardní postupy na něj opravdu neplatí,“ dodává psycholožka Kulichová.

Spojení s aurou
Pokud patříte mezi absolutní realisty a jakékoli spojení s esoterickým duchovnem je pro vás nepřijatelné, tak možná dál ani nečtěte. Indigové děti jsou totiž považovány za zvláštní bytosti, které přicházejí z jiných dimenzí, vědí o tom a také vědí, proč se narodily a jaký mají tady u nás na zemi cíl. Název „indigové“ je odvozen z modré barvy, která převládá v jejich auře. Indigové děti jsou skutečně zvláštní a představují velké procento všech dětí, které se nyní rodí na celém světě. „Vědí“, kdo jsou a odkud přicházejí, a proto je naší povinností je co nejlépe poznat, akceptovat jejich výlučné kvality a provázet je životem s láskou a péčí.

Jak na výchovu vašeho „Indiga“
Jak říká psycholožka Zdeňka Kulichová, tak především s rozmyslem, v klidu a bez zbytečných příkazů. Ta pro nás také shrnula další jednoduchá pravidla.
 
Naslouchejte. Indigové dítě ví, co dělá, co chce a co potřebuje. Často stejně nemůžete odporem nic změnit, a potom je naslouchání opravdu účinným pomocným prostředkem.
 
Poproste své indigové dítě, aby vám pomohlo. Dejte mu na srozuměnou, že taky něco nevíte, nebo že něčemu nerozumíte. Jednejte s ním jako s rovnocenným partnerem
 
Nechejte svému indigovému dítěti hodně volného prostoru, ale od začátku mu nastavte i jisté hranice chování. To není lehké, takže se nebojte případně vyhledat odbornou pomoc.
 
Zkoušejte své dítě učit myslet a ne to, jak a co si má myslet. Hodně s ním tedy debatujte a dejte mu prostor pro vlastní názor i v útlém věku.
 
Nevažte na svou lásku žádné podmínky. Stejně nemáte žádnou jinou možnost. Dítě vás bude „vychovávat tak dlouho, dokud nebudete připraveni se naučit, co to znamená bez podmínek.
 
Dotýkejte se svého dítěte. Indigové dítě miluje, když se ho dotýkáme a tak cítí své tělo. Často ho obejměte. Potřebuje více dotyků, než ostatní děti.
 
Nikdy se neuchylujte k citovému vydírání ani fyzickým trestů. Pokud vám „ujedou nervy“, omluvte se, není to projev slabosti, naopak vaše indigo to pochopí a bude si vás za uznání chyby vážit.
 
Klepněte pro větší obrázek 

10 hlavních znaků indigového dítěte
Přicházejí na svět s vědomím královské důstojnosti a často tak jednají.
 
Uvědomují si, že jsou vyvolené proto být zde, a jsou překvapeny, že druzí tento jejich pocit nesdílejí.
 
Vědomí vlastní hodnoty není pro ně velkým problémem. Často říkají rodičům, „kdo a odkud jsou“.
 
Mají potíže s autoritou (bez možnosti výměny názorů, diskuse či volby).
 
Některé věci jednoduše nedělají, například čekání ve frontě je pro ně nesnesitelné.
 
Jsou frustrovány systémy, jež jsou zaměřené rituálně a nevyžadují kreativní myšlení.
 
Často nacházejí lepší způsoby, jak něco doma či ve škole udělat, takže vypadají jako "jako věční rebelové a jsou v opozici vůči jakémukoli řádu.
 
Na první pohled se chovají asociálně, i když jsou mezi sobě rovnými. Jestliže kolem sebe nemají nikoho podobného smýšlení, uzavírají se do sebe s pocitem, že jim nikdo nerozumí. Ze společenského hlediska je pro ně školní docházka neobyčejně obtížnou záležitostí.
 
Nereagují na prostředky výchovy typu provinění a trest – počkej, já ti ukážu, nařežu ti apod.
 
Neostýchají se dát najevo své potřeby.

Test – je vaše dítě Indigo?
1. Při probuzení si často stěžuje na fyzické bolesti, protože by raději zůstalo ve „svém světě“.
 
2. Potřebuje extrémně málo spánku a je plné energie.
 
3. Je jistým způsobem jiné než ostatní děti.
 
4. Nenechá se emocionálně vtáhnout do nějaké situace.
 
5. K předmětům se chová, jako by byly živé a mohly jsme jim činit bolest.
 
6. Přímo extrémně touží po náklonnosti a bezpečí, chtělo by se nacházet stále ve stejné místnosti.
 
7. Dovede se vcítit do jiných lidí a je velmi intuitivní. Často ví předem, co chcete říct.
 
8. První slovo, které umělo vyslovit, bylo „ne“ a toto slovo používá častěji než ostatní slova.
 
9. Často si hraje s neviditelnými kamarády, které skutečně vnímá.
 
10. Chce být neustále v blízkosti svých rodičů a nepřetržitě vyžaduje jejich pozornost.
 
11. Umí se pořádně nudit.
 
12. Je to typický samotář.
 
13. Ví přesně, co chce a dá se mu to jen těžko vymluvit.
 
14. Ve věku, kdy děti začínají mluvit, začne koktat, protože nenachází dostatečně ta rychlá správná slova.
 
15. Říká s velkým přesvědčením věci, které vlastně vůbec nemůže vědět.
 
16. Komunikuje se zvířaty, rostlinami a kameny.
 
17. Má mediální schopnost a cítí, co je „opravdové“.
 
18. Svým vnitřním zrakem vidí obrazy, barvy a tvary, které nedokáže dost dobře vysvětlit.
 
19. Vybavují se mu situace z předchozích životů.

0 = nikdy
1 = příležitostně (chování na hranici nápadnosti)
2 = často (chování tak časté, že je nápadné blízkým osobám)
3 = velmi často (chování tak časté, že neustále ovlivňuje život dítěte)

Hodnocení:

Polovina otázek 0 a 1 - můžete vycházet z toho, že vaše dítě není indigovým dítětem. Možná jen někdy projevuje podobné způsoby chování.
Pokud jste své dítě často hodnotili 2, můžete vycházet z toho, že dítě přišlo na svět s indigovým pláštěm na své hlavní životní barvě. Má potom hodně vlastností indigové barvy a indigové osobnosti, je opravdovým dítětem nové doby a pomáhá lidstvu uskutečnit v novém tisíciletí přeměnu. Není to ale stoprocentní indigové dítě.

Nápadně často jste poznačili hodnocení 3? můžete vycházet z toho, že máte v rodině „ryzí“ indigové dítě.

K přípravě článku byly využity i podklady z knihy Lee Carrolla a Jany Toberové Kdo jsou indigové děti a Siegfrieda Woitinase Indigové děti – nová generace dětí.
 
Text: Anna Berková
 

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články