ICTUS: Cesta naděje pro lidi s cévní mozkovou příhodou

Nezisková organizace ICTUS byla založena v roce 2007, aby pomáhala lidem postiženým cévní mozkovou příhodou (CMP) s návratem do plnohodnotného života.
ICTUS: Cesta naděje pro lidi s cévní mozkovou příhodou

Společnost organizuje řadu aktivit, vzdělávacích akcí a poskytuje cenné rady a informace pro pacienty s CMP i jejich blízké, ale i pro širokou veřejnost. Organizaci ICTUS vedou lidé, kteří sami prodělali CMP a mají tedy vlastní zkušenost s touto nemocí a s průběhem uzdravování.

Hlavní aktivitou ICTUSu je organizování pobytů s rehabilitační náplní. Každoročně pořádá několik týdenních pobytů ve vojenských zotavovnách v Bedřichově nebo Měříně. V rámci programu se zaměřuje především na plavání a cvičení ve vodě. Pacienti rehabilitují také prostřednictvím speciálních cviků s balony, míči nebo nestabilními plochami apod. Součástí rehabilitace je v zimním období také lyžování se speciálně proškoleným instruktorem. Především v plavání mají tyto pobyty velmi dobré výsledky a jsou prospěšné pro pohybové zdokonalování pacientů a pro jejich sebedůvěru. Důležitou součástí pobytů je také setkávání lidí se stejnými problémy, jejich komunikace a výměna zkušeností. ICTUS nabízí svým členům i jednorázové akce, a to výlety, plesy, sportovní a zážitkové akce pro handicapované. Hlavní činností organizace při těchto akcích je zajištění dopravy
a doprovodu pro přihlášené pacienty.

„Organizaci ICTUS jsme založili, protože máme vlastní zkušenosti s cévní mozkovou příhodou. Prošli jsme si celým léčebným a následným rehabilitačním procesem a dokážeme tak objektivně posoudit, co v České republice chybí a co je potřeba postiženým CMP nabídnout“, říká zakladatel organizace a internetových stránek www.ictus.cz Jan Dohnálek.

Ročně ICTUS pomůže asi 30 až 40 novým pacientům s CMP. Důležitou roli hraje včasný kontakt s nemocným a podpora okolí. Jan Dohnálek je v kontaktu jak s neurologickými odděleními nemocnic, tak i s rodinami pacientů. K některým novým pacientům pak přijíždí přímo do nemocnice ihned po jejich hospitalizaci. Zakladatel organizace se také snaží zvýšit povědomí o nemoci, a tak již čtvrtým rokem nabízí přednášky odborné i laické veřejnosti.

V nedávné době organizace získala zchátralý statek u Benešova, ze kterého plánuje vybudovat rehabilitační centrum pro cca 30 osob postižených CMP. Centrum Pětihosty o.p.s. by mělo poskytovat komplexní následnou péči, součástí by byla i poradna, která by měla pacientům ulehčit návrat do aktivního života. Projekt je rozdělen celkem na čtyři etapy, během kterých v centru vzniknou jak ubytovací kapacity, kanceláře i rehabilitační bazén. V tuto chvíli je projekt ve fázi zajišťování financí, které chce organizace zkusit získat prostřednictvím dotací z Evropských fondů a dalších zdrojů.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články