Endometrióza: Možná se týká i vás

Endometrióza. Onemocnění, které se týká zhruba každé desáté ženy v plodném věku. Onemocnění, které se u každé ženy projevuje odlišně, a proto bývá velmi těžké jej odhalit.
Endometrióza: Možná se týká i vás

Endometrióza je definovaná jako přítomnost děložní sliznice mimo děložní dutinu, která v organismu vyvolává chronickou zánětlivou reakci. Jedná se o jedno z nejčastějších gynekologických onemocnění, které se v ženské populaci vyskytuje v 7-10 %. V současnosti převažují důkazy, že se jedná o multifaktoriální onemocnění ovlivněné genetickými, hormonálními, imunologickými a anatomickými faktory. Příznaky nemoci jsou individuální a patří mezi ně zejména chronická pánevní bolest, nepravidelné a silné menstruační krvácení, bolesti při pohlavním styku a poruchy plodnosti.

Co o endometrióze možná nevíte
Výskyt onemocnění je charakteristický především pro reprodukční období života ženy s vrcholem kolem 40. roku života. Především po menopauze pak výskyt onemocnění klesá. Příčiny tohoto onemocnění nejsou stále zcela objasněny. Mezi rizikové faktory vzniku onemocnění řadíme především věk, socioekonomický status, rasu, genetické faktory, časný nástup menstruace a životní prostředí. Ať už je příčinou endometriózy cokoli, velkou roli hraje též dědičnost. Pokud endometriózou trpěla vaše matka nebo sestra, je pravděpodobné, že onemocníte také.

Patogenetické mechanismy a lokalizace endometriózy
U 75-90 % žen s průchodnými vejcovody dochází k retrográdní (zpětné) menstruaci – krvácení vejcovody do pánevní dutiny. To znamená, že ložiska děložní tkáně lze nalézt v pánevní dutině na orgánech blízko dělohy, zejména na vaječnících, močovém měchýři a tlustém střevě. Tento proces obvykle není zdraví nebezpečný, neboť imunitní systém tkáň, která se vyskytuje na nesprávném místě, sám zlikviduje. Při endometrióze však imunitní systém ložiska nerozpozná, nezničí je a rozvoj onemocnění je tak velmi pravděpodobný. Imunitním systémem nerozpoznaná tkáň reaguje stejně jako tkáň uvnitř dělohy na změny hladiny estrogenu a usazená ložiska mohou v důsledku cyklického hormonálního procesu podléhat zánětu a krvácení.

Klinické projevy endometriózy
Za nejčastější příznak onemocnění je považována chronická pánevní bolest, která představuje indikaci k provedení diagnostické laparoskopie. Endometrióza se objevuje u 60 % žen s bolestivou menstruací a u 40-50 % žen s trvalou pánevní bolestí a bolestivým pohlavním stykem. U žen s poruchami plodnosti je šestkrát až osmkrát vyšší riziko výskytu endometriózy. Zpravidla se jedná o změnu anatomických poměrů při postižení malé pánve, vaječníků a vejcovodů. Ženy s endometriózou III. a IV. stupně mají statisticky významně horší výsledky in vitro fertilizace (IVF). Pacientky s endometriózou mají o 50 % nižší plodnost než ženy s neprůchodnými vejcovody. Projevy nemoci se mohou v průběhu života měnit. Jelikož se nemoc může u každé ženy projevovat odlišně, je důležité, aby se žena svěřila svému lékaři se všemi svými obtížemi.

Možnosti léčby endometriózy
V současnosti neexistuje terapie, která by vedla k trvalému vyléčení endometriózy. Veškeré léčebné snahy směřují k úlevě od bolestí, ke zmenšení, vymizení či odstranění endometriotických ložisek, k zachování či obnově plodnosti, k zabránění návratu onemocnění a v neposlední řadě ke zlepšení kvality života pacientky. Na endometriózu by mělo být nahlíženo jako na chronické onemocnění, vyžadující dlouhodobý léčebný plán s cílem maximálního využití konzervativních možností léčby a omezení opakovaných chirurgických procedur.

Konzervativní neinvazivní léčba je založena na hormonální léčbě. Smyslem této léčby je prostřednictvím chybějící menstruace a nízké hladiny estrogenů vyvolat potlačení růstu děložní tkáně mimo dělohu. Dlouhodobé působení, umocněné chybějící ovulací a menstruací, vede k zmenšení až nekróze (odumření) ložisek. Nevýhodou této formy terapie je častý výskyt recidiv onemocnění po ukončení léčby, a to v 30-70 % případů. Doba od ukončení léčby do začátku nových potíží je individuální a pohybuje se od šesti do osmnácti měsíců. Navzdory  dočasnému účinku je hormonální terapie jednoznačným přínosem, protože 80-90 % pacientek s pánevní bolestí v souvislosti s endometriózou udává zlepšení subjektivních obtíží během hormonální léčby.

Standardem invazivní léčby endometriózy se stalo chirurgické odstranění viditelných lézí.
Ke zmírnění bolesti jsou obvykle podávána analgetika, hormonální přípravky a doplňky stravy.

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.
Gynekologicko - porodnická klinika LF MU a FN Brno

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články