Dvojčata ve hvězdách aneb Co možná nevíte

Maminky dvojčat mi určitě dají za pravdu, že dvojčata přitahují pozornost. Přitahovala ji odnepaměti. Byly jim připisovány vlastnosti jak ďábelské, tak božské a mytologie, hlavně ta antická, je jimi doslova přeplněná.
Dvojčata ve hvězdách aneb Co možná nevíte

Jedna mytologická dvojčata na nás dokonce shlížejí z hvězdné oblohy a pomáhají vysvětlit vlastnosti jednoho astrologického znamení!  V češtině to není až tak zřejmé, ale když oprášíte znalosti angličtiny nebo němčiny, určitě vám to neunikne: pro dvojčata a blížence mají tyto jazyky stejný výraz. A stačí třeba vyrazit na dovolenou do oblíbeného Chorvatska. Všichni se budou rozplývat, jak jsou ti vaši „blizànci“ krásní… Od blizanků je už k blížencům jen kousek – a opravdu, i ve staré češtině se dvojčatům říkalo „blíženci“. K omezení významu slova „blíženci“ došlo dokonce asi poměrně nedávno, protože ještě Slovník spisovné češtiny z 60. let 20. století uvádí u hesla „blíženec“ jako první význam právě dvojče. V lidovém jazyce a v českých a moravských nářečích se vyskytují i další tvary slov „dvojčata“ a „blíženci“ – například dvíčky, dvíčata, dvojky, blížňata a blížňáci. Kromě toho narazíme i na další možnosti pojmenování, např. spolčata nebo poloušňata.

Navěky spolu
Ale zpět k dvojčatům – blížencům, latinsky obojí gemini. Ony to jsou opravdu spojité nádoby. Gemini – Blíženci, někdy též Dioskúrové (v řečtině Dios kúroi – synové Diovi), byli mytologičtí bratři, dvojčata, synové jisté krásné Lédy. Narodili se matce ve stejné době, a nesmrtelným synem boha Dia byl ve skutečnosti jen jeden z nich, Polydeukés (nebo v latinské verzi Pollux). Jeho bratr Kastór byl synem spartského krále, a tedy obyčejným smrtelníkem. Oba ale prosluli mnoha slavnými a hrdinskými činy – a hlavně: svou nerozlučností. Polydeukés si dokonce přál zemřít společně se svým smrtelným bratrem, ale Zeus to zařídil jinak. Jeden den jsou tak oba bratři společně v Hádově říši mrtvých, druhý den na Olympu. Jejich sláva přetrvala věky – na jejich počest byla postavena řada chrámů a Zeus je zvěčnil na obloze jako součást souhvězdí Blíženců.

Věčné soupeření
Ať už věříte nebo nevěříte na hvězdy – možná vás spíše trápí to, jak se vaše malá dvojčata od rána do večera perou o všechno, co jim přijde pod ruku nebo jen proběhne hlavou. Nic nového pod sluncem. Na příběh soupeřících dvojčat narazíte už v Bibli. Právě odtamtud známe příběh dvojčat Ezaua a Jákoba, kteří spolu bojovali, dokonce již před narozením o své prvorozenectví. To nakonec prvorozený Ezau vyměnil později s Jákobem za jídlo. Nepočetná jsou pak symbolická dvojčata, kdy jejich dvě stejné tváře zračily dvě odvrácené strany téhož – dobro a zlo, světlo a tmu, slávu a moc, chudobu i bezmoc. Tato symbolika se vděčně uplatnila v umění.

Magická dvojka
Jak vidno, symbol dvojčat lze uchopit různě: nerozlučnost a věrné přátelství, soupeření o všechno, včetně toho, co změnit nelze, stejná identita i symbolický protiklad. I když dnešní doba není tolik opředená pověrami jako starověké kultury a dochované mýty a výskyt dvojčat si zčásti umíme vědecky zdůvodnit, i tak zůstávají dvojčata v povědomí mnohých něčím magickým. Jak jinak si vysvětlit to zvědavé nakukování do kočáru, které znají bez výjimky všechny maminky malých dvojčátek, všechny ty podivné nesmyslné výroky, které nad dvojčecím kočárkem lidé pronášejí.

Mýtus dvojčat nekončí ani v moderní době – takže buďte rády, že dnes vás už jako matku dvojčat nikdo neprohlásí za čarodějnici jako v některých starých civilizacích, nad pozorností okolí se nerozčilujte a pořádně si své malé „blížence“ užijte. 

Co na to horoskopy?
Podle astrologů dala ale „dvojčata“ znamení Blíženců více než jen jméno. Blíženci skutečně symbolizují podvojnost – v dobrém i špatném, ve vědomém i nevědomém, jejich osobnost je proměnlivá a často rozpolcená. Jsou sice velmi pracovití , plní energie a nápadů – ale mají problém dotáhnout své nápady do konce, protože mezitím upoutá jejich pozornost něco jiného. Zkrátka jako by i energie měli Blíženci za dva, a neuměli ji nasměrovat a zkrotit. Podobně jako naše dvojčata. Je samozřejmě jen smyšleným mýtem, že by se dvojčata nejčastěji rodila právě ve znamení Blíženců. Pro mnoho maminek je možná dokonce stěží pochopitelné, jak jejich dvě děti narozené pár minut po sobě mohou mít „stejný“ horoskop – když jsou tak rozdílné! A pro zaryté odpůrce astrologie je to jeden ze stěžejních argumentů. Astrologové ale oponují, že i několik minut v datu narození může hrát velkou roli.

Převzato z časopisu Betynka.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články