Díky kresbě můžete lépe porozumět svému dítěti

Výtvarný projev se společně s pohybem řadí mezi hlavní aktivity v dětském věku. Dětská kresba nabízí dítěti možnost, jak se vyjádřit neverbálním způsobem a znázornit svá přání, obavy, pocity nebo představy.
Díky kresbě můžete lépe porozumět svému dítěti

Dále můžeme z kresby získat informace o úrovni jemné motoriky. Při kreslení pozorujeme, jak dítě drží tužku, jaký vytváří tlak na tužku, jak je kresba přesná a podobně. Zrakové a prostorové vnímání se odráží také v kresbě dítěte.

V dětské kresbě můžeme pozorovat pocity, které dítě prožívá. Dítě nedokáže své emoce verbalizovat a tak se stává kresba způsobem, jak se plně vyjádřit. Psychologové mohou využít např. kresbu začarované rodiny. Dítě má za úkol nakreslit celou rodinu v podobě zvířat. Zkušený psycholog pak může pozorovat, jaké jsou vztahy v rodině.

Z kresby lze také vypozorovat, jaké jsou povahové rysy dítěte. Introverti často zobrazují emotivní zážitky a menší počet detailů. Extroverti často zachycují přesně detaily, kresba extrovertů je realistická a má mnoho detailů. Povahu dítěte můžeme také zhodnotit podle barevnosti obrazu. U extrovertů převažuje velké množství barev. Introverti ke kresbě pomáhají spíše méně barev.

Kromě toho jsou produkty vzešlé z této činnosti významným prostředkem společné komunikace mezi rodiči a dítětem. Obrazy z dětství lze pak uplatnit nejen jako milou reminiscenci, ale kdykoliv také jako vzácný zdroj rozličných informací o formování jedince v rozhodném období pro celý jeho život.

Klein art – experimentální malování pro nejmenší 
Jak sám název napovídá, jedná se o tvorbu, při které výtvarná umělkyně Ivona Danziger nechá děti experimentovat, aby mohly svobodně výtvarně vyjádřili své prožitky.
 
Při práci s dětmi používá Ivona Danziger velké formáty čtvrtek nebo plátno, štětce, válečky, houbičky, někdy vidličky a další nástroje, učí děti tvořit temperou, akrylem, suchými křídami, ale i tužkou, uhlem a pastelem. Více na http://cargocollective.com/kleinart.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články