Děti tráví velkou část dne s médii! Mají jinou možnost?

Podle letošního průzkumu životního stylu dětí tráví české děti konzumací médií v průměru kolem čtyř hodin denně, což je vcelku zarážející.
Děti tráví velkou část dne s médii! Mají jinou možnost?

Zvláště, když si uvědomíme, že děti jsou do odpoledních hodin ve škole či školce. To tedy dle selských počtů znamená, že u televize atd. tráví celé odpoledne až do podvečera případně ty starší i večer a noc.

Nejvíce času děti věnují televiznímu obsahu, naprostá většina z nich sleduje televizi denně anebo téměř denně. Starší děti kromě televize se zájmem zasednou k internetu nebo poslouchají hudbu či rádio, mladší děti se věnují poslechu mluveného slova a četbě anebo prohlížení knih. Výzkumu se zúčastnilo 705 dětí ve věku 4-14 let.

Podle průzkumu životního stylu dětí (LSS děti), který pro Asociaci televizních organizací zajišťuje jako unikátní doplněk k projektu měření sledovanosti televize výzkumná agentura Mediaresearch, tráví české děti ve věku 4-14 let konzumací mediálního obsahu zhruba čtyři hodiny denně.

S rostoucím věkem narůstá i čas, který děti tráví v přítomnosti médií. U dětí ve věku 4-9 let se tak jedná o něco málo přes tři hodiny (3 hodiny 10 minut) a u dětí starších deseti let jde v průměru až o pět hodin denně (4 hodiny 52 minut). Polovinu dětského mediálního koláče ukusuje sledování televizního obsahu, tedy buď přímo televize nebo videa či DVD, téměř pětinu pak zabere internet. Poslechu hudby, četbě knih, poslechu rádia a poslechu mluveného slova se děti věnují v průměru jen něco málo přes čtvrt hodiny denně. Celková doba, kterou se děti věnují médiím se od roku 2008, kdy se výzkum realizoval poprvé, moc nezměnila. A to i přesto, že se děti cítí být kontrolovány ze strany rodičů více, než tomu bylo před čtyřmi lety.

Podíl médií na celkové mediální konzumaci dětí
Obecně více času věnují médiím děti starší, z pohledu výzkumu tedy děti ve věku 10-14 let. Jejich doménou je kromě televize internet, poslech hudby a poslech rádia. Naproti tomu mladší děti do deseti let se o něco více než ty starší věnují poslechu mluveného slova a četbě nebo prohlížení knih. Jako nejoblíbenější a nejčastější volnočasovou činnost děti ale stále označují sledování televize. Naprostá většina z nich (89 %) ji sleduje denně anebo téměř denně. Zapnou si ji v případě, že si chtějí odpočinout anebo když vyhledávají napětí. Holky navíc setrvávají u televize i v případech, kdy kluci raději zasednou k počítačovým hrám, tedy když chtějí zahnat nudu anebo se dobře pobavit. O tom, co sledovaly v televizi, si holky také raději než kluci povídají se svými kamarádkami a kamarády.

Jak tráví volný čas vaše děti? Máte přesný přehled o tom, které pořady v televizi sledují, které internetové stránky navštěvují? Myslíte si, že je možné dětem nabídnout jinou zábavu, jinou možnost trávení jejich volného času? A jak trávíte váš volný čas vy?

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články