Cvičení s miminkem: Podrobný návod včetně fotografií!

Každá maminka touží po tom, aby se její děťátko dobře vyvíjelo, aby dělalo pokroky, bylo šťastné. Ve spolupráci s instruktorkou Simonou Lazzari jsme připravili seriál o cvičení s dětmi, ve kterém se pokusíme ukázat návod, jak nejlépe porozumět a kultivovat své dítě.
Cvičení s miminkem: Podrobný návod včetně fotografií!

Cvičení by mělo být vnímáno jako podpora koordinace pohybů vyúsťující do správného pohybu, stimulace smyslů, identifikace s vlastním tělem, psychické i fyzické otužování, s tím spojená i podpora imunitního systému, výchova k postupně se rozvíjejícímu zaměstnání a režimu, upevnění vazeb na cvičitele, ať je to matka, nebo kdokoli jiný, sociální vnímání vůbec. Jde o proaktivní přístup k všestrannému rozvoji kojence.

Jak na to?
Cviky provádějte se zdravým dítětem, které je v dobré fyzické kondici, v dobré náladě, nejdříve půl hodiny po jídle, ne před spaním. Obvykle je dítě nejlépe naladěné e nejvitálnější a nejenergičtější v dopoledním čase.

Cvičte ve vyvětrané místnosti s příjemnou pokojovou teplotou, aby dítě nenastydlo, je-li svlečené jen do jednoduchého body.

U dětí se zdravotními problémy je nutné selektovat aktivity, dle jejich možností.
Hypertonické děti potřebují jinou podporu než děti hypotonické, děti s motorickou poruchou jinou, než třeba děti s nízkou porodní váhou… V těchto případech je nutné postupovat dle doporučení fyzioterapeuta eventuelně neurologa.

 co se stane, když maminka nebude s dítětem vůbec nijak cvičit, nebude ho nijak motivovat k vývoji, nebude s ním dělat aktivity navíc? Nestane se nic, zdravé dítě je „naprogramované“, má-li vhodné podmínky (tzn. prostor, předměty stimulující jeho pozornost, pozornost od ostatních, lásku a něhu) k vývoji, bude se vyvíjet zdárně dle svého geneticky předurčeného programu.

Bude však ochuzené o možnost zpracovávat informace v podobě různých podmětů během cvičení, cíleného hraní a socializování. Bude přicházet o možnost rozšiřovat si svou paměťovou a rozumovou, emocionální a intelektuální kapacitu, která lze s úspěchem ovlivnit v takto raném období.

Nebude-li dítě vůbec nijak podporováno a stimulováno, omezí se postupně na jednoduchý, stereotypní chod jakéhosi „standby“ režimu, který se promítne jak v motorické, tak v psychické oblasti, bude nedůvěřivé, bojácné, časem nesebevědomé a zakřiknuté a zaostalé oproti vrstevníkům.

CVIČENÍ PRO MIMINKA  3 – 8 MĚSÍCŮ

Protažení
Protahování paží – citlivě rozpažujeme, vzpažujeme, překřížíme paže přes hrudník, kroužíme pažemi v ramenou, v loktech a v zápěstích, pokaždé jemně a na obě strany.

Klepněte pro větší obrázek

Protahování nohou – uchopíme lýtka dítěte a přitahujeme kolena k tělu, s mírným tlakem na břicho, napodobujeme jízdu na kole.

Klepněte pro větší obrázek

Kroužíme nohama v kyčlích střídavě v obou směrech. Kroužíme nohama v kyčlích – obě nohy pokrčené v kolenou ve směru hodinových ručiček.

Klepněte pro větší obrázek

Přitiskneme chodidla ploskami na sebe, otevřeme kolena a houpeme do stran.

 Klepněte pro větší obrázek

Krouživým pohybem do obou stran uvolníme i kolena a kotníky.

Klepněte pro větší obrázek

Účel: Podpora koordinace pohybů, uvědomění si vlastního těla, podpora peristaltiky střevního traktu, mobilizace kyčlí, oběhového systému, dýchání…

Podpora bočního vzpřímení
Uchopíme ruce a nohy dítěte současně, střídavě pokládáme dítě ze strany na stranu – pomalu, abychom vyvolali přizvednutí hlavy, která je v mírném předklonu, z podložky. Dítě má oporu ve spodní paži, horní lehce přitaženou k hornímu lýtku.

Klepněte pro větší obrázek

Účel: Podporou bočního vzpřímení pomáháme a navozujeme postupné a samostatné otáčení na břicho.

Podpora druhého vzpřímení
Uchopíme dítě pod hrudníkem a pánví, zatěžujeme jeho vlastní vahou paže. Pomalým pohybem vpřed můžeme navodit ručkování po podložce.

Klepněte pro větší obrázek

Účel: Posílení paží pro druhé vzpřímení a později pro plazení a lezení.

Hra rukou a nohou
Protilehlé končetiny se dotýkají, hladí, tleskají.

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Účel: Podpora koordinace pohybů, uvědomění si vlastního těla, protažení, zapojení obou mozkových hemisfér.

Simona Lazzari
Má kvalifikace je daná mou profesí dětské sestry, podpořená mnohými kurzy, semináři, konferencemi během mé celé pracovní kariéry. Viz mé stránky www.dula-simona.cz, v sekci O mě se dozvíte výčet všech absolvovaných kurzů… Pracuji ve Studiu pro ženy s.r.o. (www.studioprozeny.cz), kde jednotlivé kurzy vedu a učím maminky, jak nejlépe porozumět a kultivovat své dítě.

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články