Cukrovka bez obav

Dnes už nehrozí nastávajícím maminkám nebezpečí. Cukrovka není jedna nemoc, je to jen společný název pro několik různých chorob, jejichž projevem bývá vyšší hladina cukru v krvi.
Cukrovka bez obav
V našich podmínkách je nejčastějším typem cukrovky u žen ve fertilním věku cukrovka 1. typu. Při ní chybí v těle vlastní inzulin, který musí být několikrát denně podáván injekčně. Druhým nejčastějším typem cukrovky je diabetes 2.typu. V tomto případě mají ženy vlastního inzulinu normální či větší množství, ale ten z různých důvodů neúčinkuje dostatečně. Jiné typy diabetu se vyskytují v našich podmínkách zřídka. Pro ženy se všemi typy cukrovky platí prakticky stejná rizika. Schopnost otěhotnět je u diabetiček 1. a také 2. typu jen nevýznamně nižší než u ostatních žen bez cukrovky.
 
Těhotenství byla velmi riziková pro ženy, děti se rodily dříve, byly často postiženy vývojovými vadami, případně umíraly. V současnosti je už u nás péče o těhotné s diabetem na stejné úrovni jako ve všech vyspělých zemích a ženám s cukrovkou nehrozí žádné zvláštní komplikace. Na otázky nám odpověděla MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková z interního oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě.

První otázkou, kterou ženy s diabetem řeší, je, zda otěhotnět
Důležitým předpokladem je, aby těhotenství bylo plánované. Genetické vyšetření obou partnerů je výhodné již v rámci péče před otěhotněním. Nejprve probíhá formou podrobného pohovoru s genetikem. Ten určí, zda budou užitečná i další vyšetření.

Kdy není těhotenství vhodné a kdy jej nelze ženě doporučit?
Informujte svého diabetologa i gynekologa o plánech na založení rodiny včas. Řiďte se jejich doporučeními. Pokud nejsou přítomny závažné pozdní komplikace cukrovky, zejména poškození ledvin doprovázené snížením jejich funkce nebo těžké změny na oční sítnici, lze většinou těhotenství doporučit. Jednoznačně ovšem platí, že otěhotnět by nikdy neměly ženy s cévním postižením, zejména koronárních tepen na srdci. Těhotenství je pro takto nemocný organizmus zátěží ohrožující život pacientky.

Kdy je nejvhodnější doba pro početí dítěte?
Musí být naplánováno na dobu, kdy je žena optimálně metabolicky kompenzována. Hladiny cukru v krvi se musí maximálně blížit normálním hodnotám. Přísná pravidla pro kompenzaci je třeba dodržet po celé těhotenství. Ženy zejména s cukrovkou 2.typu léčené léky na cukrovku (perorální antidiabetika) je nezbytné převést na léčbu inzulinem již před plánovaným otěhotněním. Některé ženy s diabetem 2.typu na dietě lze i na počátku těhotenství léčit pouze diabetickou dietou. Ale je téměř jisté, že ve druhé polovině gravidity bude nutná léčba inzulinem v několika denních dávkách.

Jaké zdravotní problémy nejvíce ohrožují plod?
Děti diabetických matek mají stále o něco vyšší procento vrozených vývojových vad. Opakovaně vysoké hladiny cukru v krvi a zejména ketoacidóza jsou prokázanou příčinou různých vývojových vad a častějšího výskytu poporodních komplikací. Bývají to diabetická fetopatie, dále pak infekce po porodu, křeče a jiné neurologické obtíže. Také opakovaně velmi nízké hladiny cukru v krvi (těžké hypoglykemie) mohou být pro plod nebezpečné.

Jaké menší zdravotní problémy mohou diabetičky postihnout?
Diabetes je často doprovázen chorobami štítné žlázy. Příznaky těchto onemocnění se mohou poprvé objevit v těhotenství nebo po porodu. Proto je nutné věnovat pozornost padání vlasů, suché kůži, únavě, zimomřivosti, zácpě, zhoršení paměti. Nebo naopak nesnášenlivosti tepla, nervozitě, bušení srdce, průjmům. Ve 2. trimestru se mohou vyskytnout typické potíže zhoršené přítomností diabetu, např. vaginální mykózy, infekce močových cest, pálení žáhy či brnění prstů způsobené útlakem nervu v karpálním tunelu. Je nezbytné včas na tyto potíže upozornit svého diabetologa či gynekologa.

Jaká vyšetření absolvuje diabetička navíc než zdravé těhotné matky?
Porodnická sledování jsou u diabetiček častější. Ve specializovaných poradnách pro těhotné diabetičky budou tyto ženy sledovány v prvním a druhém trimestru dvakrát týdně a ve třetím trimestru obvykle jedenkrát týdně. Užvyšetření plodu bývá prováděno častěji. Kriteria pro vyhledávání vrozených vývojových vad jsou přísnější. U řady žen je indikován odběr plodové vody (amniocentéza).

Doporučuje se speciální jídelníček?
Základem léčby každé cukrovky je diabetická dieta. V těhotenství vzhledem ke snaze o téměř normální hladiny cukru v krvi je třeba diabetickou dietu dodržovat velmi striktně. Po dohodě s ošetřujícím diabetologem lze zvýšit obsah sacharidů v jídelníčku. Základní diabetická dieta 225 g sacharidů na den může být zvýšena, např. na 250 nebo 275 g sacharidů na den.

Rodí diabetičky v termínu?
Je velmi vhodné, aby porod proběhl co nejblíže stanovenému termínu. Preventivní hospitalizace v posledních týdnech před porodem bývá doporučena, neboť plod je ohrožen náhlým úmrtím v děloze, zejména u maminek, u kterých byla v průběhu gravidity cukrovka špatně kompenzována.

Mohou ženy s cukrovkou porodit přirozeně?
Ano, porod lze vést spontánně vaginální cestou. I přes tuto snahu o přirozený porod je u žen s diabetem větší procento císařských řezů. Dnes nepředstavuje spontánní porod ani porod císařským řezem pro diabetičku a její dítě žádné větší riziko.

Jsou ženy diabetičky na porod speciálně připravovány?
Není třeba zvláštní předporodní příprava. V průběhu porodu žena dostává infuzí současně glukózu a inzulin. Hodnoty hladiny cukru v krvi jsou ošetřujícím personálem pečlivě sledovány a udržovány v normálním rozmezí.

Proč bývají novorozenci diabetických matek těžší?
Váha novorozence v tomto případě souvisí s kompenzací cukrovky. Hmotnost vyšší než 4 kg je známkou diabetické fetopatie. Diabetická fetopatie se projevuje mimo jiné i těžší novorozeneckou žloutenkou. Tyto děti často trpí v období po porodu sníženými hladinami cukru v krvi (opakovanou hypoglykemií). Čím lepší kompenzace diabetu v těhotenství, tím menší porodní hmotnost dítěte, menší pravděpodobnost výskytu diabetické fetopatie a také menší pravděpodobnost výskytu vrozené vývojové vady či náhlého úmrtí plodu.

Vyžadují matka a dítě speciální poporodní péči?
V průběhu těhotenství vzroste výrazně spotřeba inzulinu. Není to známka zhoršení choroby, ale následek působení hormonů vylučovaných placentou. Po porodu potřeba inzulinu prudce klesá na hodnoty zhruba před otěhotněním. Diabetičky i jejich děti vyžadují podrobnější lékařské a ošetřovatelské sledování. Kojení je doporučováno, ale obvykle trvá kratší dobu než u žen nediabetiček.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články