Co se děje v mateřském centru

Máte pocit, že se váš život točí jen a jen kolem žehlení, praní a kojení? Potřebujete si popovídat? Vyhledejte maminky v podobné situaci.
Co se děje v mateřském centru
Mnoho maminek (popřípadě tatínků) uvítá, že v blízkosti jejich domova funguje mateřské centrum, kde mohou se svými ratolestmi strávit celé dopoledne. Pro dítě to znamená kontakt s jinými dětmi, pro dospělého buď relax, či zajímavé druhy aktivity, podle toho, jak k tomu kdo přistupuje. V České republice existuje dnes už poměrně hustá síť mateřských center, v některých větších městech je jich hned několik. Pro jejich zřízení se většinou rozhodnou samy matky na mateřské nebo rodičovské dovolené, kterým schází společenský život. Které chtějí svou energii investovat i jinam než výhradně do rodinného života, a zároveň rodinu a děti svým záměrem podporovat. Které mají přitom dost odvahy na to, aby uskutečnily své představy.

Co to vlastně je
Po právní stránce je mateřské centrum (MC) občanské sdružení (zákon č. 83/1990 Sb.), jehož předmětem činnosti je provozování zařízení pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi. Je místem pro setkávání dětí od nejútlejšího věku a samozřejmě hlavně jejich maminek (popřípadě i jiných členů rodiny), jež hledají prostor pro seberealizaci. Anebo se jenom potřebují vymanit ze stereotypu domácích prací a překonat momentální sociální izolaci. První mateřské centrum v České republice (YMCA, ulice Na Poříčí v Praze 1) vzniklo v roce 1992 a bylo inspirované německými vzory. V roce 1997 se u nás konal první kongres mateřských center, v roce 2000 bylo v ČR už 101 center, nyní jich funguje asi 140, což je potěšující číslo.

Inspirují už jménem
Často nesou roztomilé názvy: Klokánek (Brno), Dobříšek (Příbram), Bělásek (Děčín), Kašpárek (Mělník), Brouček (Rychnov nad Kněžnou), Kopretina (Zlín), Knoflík (Praha 9), Balónek (Praha 12), Sluníčko (Vsetín), Krteček (Ostrava), Medvídek (Ústí nad Orlicí), Pohádka (Votice).

Jak fungují
Centra využívají vypsaných grantových řízení a podávají žádosti o grant na místních magistrátech nebo na ministerstvu (MPSV ČR). Oslovují také nadace, které podporují podobné projekty. Hledají sponzory, pomoci mohou také jednorázové sponzorské dary. Bez dobrovolné (ve smyslu neplacené) práce by se mateřská centra neobešla.

Pestrá činnost
Každé centrum má trochu jiný charakter: některá jsou zaměřená na praktické činnosti, jiná jsou vedena spíše intelektuálně. U větších center bývá časté, že se rozdělí do jakéhosi dětského klubu, těhotenské „sekce“, do klubu pro maminky. V rámci každého z nich probíhají pravidelné programy: cvičení pro těhotné, cvičení pro děti, hlídání dětí, pobyt dětí v herně, výtvarné nebo hudební „dílny“, konverzace v cizím jazyce apod., podle toho, v jakém rozsahu to které centrum pracuje. Rodiče s dětmi se také mohou zúčastnit jednorázových akcí typu vánoční besídka, maškarní, drakiáda, přednášky odborníků, besedy, burzy dětského oblečení apod. Vstup na jednotlivé programy a akce bývá symbolický: od 30 do 50 Kč. Za smysluplně a příjemně strávený čas více než dobrá investice.

Žirafa
MC může fungovat jako relativně malé středisko, s menším počtem aktivit, které splňují hlavní účel: skýtají prostor, kam mohou mámy s dětmi zajít. Hlavně nezůstávat plných sedm dní v týdnu zavřená doma, s výjimkou „procházky“ do obchodu! V skromných podmínkách, momentálně ne zcela jasně koordinovaně působí MC Žirafa v Hradci Králové. Má v prostorách hradeckého vzdělávacího centra vyhrazenou místnost, v níž je účelně zařízená dětská herna. Rodiče si tady mohou nechat pohlídat děti nebo jim uspořádat oslavu narozenin. V Žirafě se také jednou týdně výtvarničí (program Šikulky) a muzicíruje (program Zpívánky). Na provoz nejsou finance, maminky, které před osmi lety centrum zakládaly, mají špatné zkušenosti s místním magistrátem, grant během svého působení získaly jen jednou. Šárka Chmelíková, jedna z organizátorek Žirafy, přiznává, že jí občas schází síla a motivace. Energii jí dodává vděčnost příchozích maminek a spokojenost jejich dětí. Význam Žirafy vidí hlavně v možnosti komunikace: „Mateřské centrum je určeno hlavně pro maminky, které si při vzájemných setkáváních sdělují nejrůznější informace, starosti, vyměňují si recepty, svěřují se se svými konkrétními zkušenostmi, třeba jak učily mrňouse chodit na nočník nebo jak přestávaly kojit.“ A u „dámského“ klábosení si děti můžou hrát...

Nová trojka
Jako příklad dynamického a neuvěřitelně kreativního mateřského centra můžeme uvést Mateřské a otcovské centrum Nová Trojka na pražském Žižkově. Jeho vizí je „přátelský, bezpečný a inspirativní prostor pro celou rodinu“.
Funguje od roku 2003 a podle jeho koordinátorky Daniely Volejníkové „podporuje hlavně rodičovství a matky ohrožené syndromem čtyř stěn, komunikaci mezi rodičem a dítětem a rodiči navzájem a vytváří společenství rodin“ . A že se to Nové Trojce daří, dokazuje 2055 návštěv rodin za rok 2005.
Co vlastně obnáší práce koordinátorky? „Jedná se o dobrovolnický program. Maminky dobrovolnice, které vedou programy v centru a zajišťují denní služby, odcházejí do práce a je tedy třeba hledat nové. Mám na starosti jejich setkávání, komunikaci s návštěvníky, s úřady, zpracovávám různé dotazy, hodnocení, programy centra, některé programy vedu. Spolupracuji na grantech, společně s celým týmem pracuji na tom, jak bude mateřské centrum vypadat za rok za tři. Komunikuji se Sítí mateřských center, Remediem, IC Zahradou, koordinuji některé akce pro veřejnost,“ vyjmenovává Daniela Volejníková. Vedle ní v Trojce působí ještě asi 20 zapálených dobrovolnic, jež mezi sebe radostně přibírají další nadšené mámy a každého, kdo má chuť zapojit se do „rodinného“ dění mimo rodinu.

Zábava celý týden
Probíhají pravidelné programy pět dní v týdnu: děti cvičí, výtvarničí, poslouchají pohádky, zpívají, sledují divadélko anebo si jen tak hrají v útulné herně s vkusným a čistým vybavením, zatímco jejich maminky (popřípadě tátové) diskutují se zajímavými hosty, konverzují anglicky nebo tvoří v keramickém ateliéru. Organizátorky programů jsou inteligentní, sympatické a všestranně založené ženské, z drtivé většiny mámy, které dětské i dospělé návštěvníky dokáží nadchnout. Trojka navíc měsíčně pořádá jednu až dvě zvláštní akce, buď v duchu tradic ročního období, nebo něco opravdu „extra“ ve spolupráci s další organizací (například Den bez aut, Ples neziskových organizací, Bambiriáda atd.).

Hledejte
Každý, kdo Novou Trojku navštíví, nemůže odejít jinak než s dobrou náladou, v ruce výtvarné dílo, broukaje si jednu z písniček, které se ten den zpívaly. Taky s příjemně uondaným děckem a myšlenkou, že nejpozději za týden zase rád přijde. (Více informací na www.novatrojka.cz)
Pokud přemýšlíte o tom, jak se svou mateřskou „dovolenou“ naložit, a hledáte smyslupný program, můžete se inspirovat na www.materskacentra.cz n

Síť mateřských center
Mateřská centra u nás koordinuje Síť mateřských center v ČR. Mimo to podporuje a metodicky pomáhá vést nově vznikající centra, pořádá kongresy a semináře, spolupracuje s jinými státními i nestátními institucemi, informuje a kooperuje s médii. „Mateřská centra přispívají k sociální prevenci, dávají příležitost k rozšiřování dovedností i vzdělání, mnohde suplují i kulturní zařízení, všude rozvíjejí komunitní život.“ Proč nejsou centra mediálně atraktivní? Proč se na ně špatně shánějí peníze? MC „primárně nepečují o postižené ani nepodávají obdivuhodné sportovní výkony, ani se kolem mateřských center nedějí korupční skandály. Zkrátka podporují především normální rodinu,“ uvádějí ve zprávě z lednové konference v Brně Rut Kolínská (nositelka titulu Žena Evropy 2003) a Lucie Slauková z výkonného týmu Sítě MC v ČR. Tiskovou zprávu si můžete najít na www.materska-centra.cz

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články