Co má umět prvňáček před nástupem do školy?

Učitelé očekávají i základy čtení a psaní… Už jen pár měsíců a mnoha předškolákům se změní svět. Ne každý se však do první třídy těší a zdaleka ne všechny děti jsou na nové nároky a povinnosti zralé.
Co má umět prvňáček před nástupem do školy?

Co by měl umět prvňáček před nástupem do školy, aby nebyl pozadu a výuka ho bavila? S přípravou je důležité začít co nejdříve – ideálním pomocníkem jsou hravé publikace pro předškoláky plné naučných úkolů, doplňovaček a rébusů. Díky takovým knihám si dítě rychle osvojí potřebné dovednosti a snáze se zorientuje v novém školním prostředí.

„Prvňáček by měl při nástupu do školy mít odpovídající slovní zásobu, rozumět opačným výrazům jako méně-více, nízký-vysoký, široký-úzký. Měl by být schopen určit pravou a levou stranu, orientovat se, co je vpředu, vzadu, nahoře, dole. Měl by rozeznávat základní barvy a geometrické tvary, umět napsat své jméno, napočítat do deseti a vyjmenovat dny v týdnu, měsíce a roční období. Měl by být schopen nakreslit postavu včetně všech prstů na končetinách a jiných detailů,“ popsala Simona Vacková, ředitelka Montessori školky, založené na rozvoji individuality, v Centru volného času Praha.

Přesně na tyto základní znalosti a dovednosti je zaměřena populárně-naučná literatura pro předškoláky. Kniha Báječná školička pomáhá rozvinout dětskou fantazii a logické myšlení – chytré příklady dítě připraví na psaní písmen a číslic, zdokonalí jej v úchopu tužky a vnímání barev, jednoduché rébusy ho naučí udržet pozornost a vytrvat. „Mezi velmi oblíbené publikace patří také Velká kniha her a úkolů pro holky a kluky nebo Hry a úkoly než půjdu do školy. S oběma si předškolák vypiluje soustředění a důslednost při práci, příklady ho budou bavit a vyzkouší si, jaké to bude ve škole,“ doplnil Pavel Nýč, spolumajitel Nakladatelství Fragment.

Klepněte pro větší obrázek

Kromě zmíněných učebních návyků by měl prvňáček zvládat také základy slušného chování, primární sportovní aktivitu a musí být schopen soběstačnosti. „Při nástupu do školy se musí dítě umět představit, říct svou adresu a jména obou rodičů. Mělo by umět pozdravit, poděkovat a požádat, samo si zapnout knoflíky nebo zavázat tkaničky. Prvňáček už by měl mít rozvinutou jak hrubou motoriku těla, dobře běhat, skákat panáka nebo přes švihadlo, tak jemnou motoriku těla, která obnáší například správné a uvolněné držení pera,“ vysvětlila Simona Vacková.

Je zřejmé, že sociální začlenění mezi vrstevníky a komunikace s učiteli bývají snadnější u dětí, které prošly mateřskou školou. Pokud však bude dítě dobře připraveno po stránce duševní a bude mít zkušenosti s příklady a úkoly z odborných publikací, nic ze školních nároků jej nepřekvapí a novému prostředí o to rychleji přivykne.

Klepněte pro větší obrázek

Hravé knihy zaujmou předškoláky především chytrými hádankami, spojovačkami, zapeklitými bludišti a barevnými ilustracemi. Děti si s nimi vyzkouší jednoduché psaní i počítání a zdokonalí svou bystrost při objevování rozdílů mezi zdánlivě totožnými obrázky. Publikace jako Velká kniha pro předškoláky, Bludiště a úkoly pro malé šikuly a edice sešitů Hravé úkoly pro kluky a holky podpoří nenásilnou formou rozvoj všech dovedností, které se od prvňáčka žádají, a dětem přinesou spoustu zábavy.

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články