Chystáte se do nemocnice? Znáte svá práva?

Pobyt v nemocnici je pro obyčejného smrtelníka většinou nepříjemnou záležitostí. Často se bojíme zeptat, co se s námi bude dít, co můžeme a na co máme právo. Není od věci si to připomenout, zvlášť jdeme-li do nemocnice s dětmi.
Chystáte se do nemocnice? Znáte svá práva?

Víte například, že máte nárok být spolu se svým dítětem po celou dobu jeho hospitalizace, a navíc bezplatně? „Když byl mé dcerce rok, musela být hospitalizovaná v nemocnici pro podezření na zánět ledvin. Bohužel spadáme do malé nemocnice, kde mi nikdo nenabídl ani neřekl, že mohu zůstat spolu s ní v nemocnici. Kdybych to věděla, určitě bych to udělala. Takhle jsem se trápila já doma a dcerka v nemocnici. A zbytečně," říká Jarmila.

Jaká práva máte tedy jako pacient nebo blízká osoba někoho hospitalizovaného? Vybrali jsme ta nejdůležitější a nejzajímavější.

Zvolit si lékaře

Nezáleží na tom, do kterého zdravotnického střediska nebo nemocnice tzv. spadáte. Pokud to váš zdravotní stav a kapacita místa dovolí, máte právo si zvolit lékaře nebo i zdravotnické zařízení. Dokonce si můžete sami zvolit, která dopravní zdravotnická služba vás do nemocnice dopraví.

Znát diagnózu

Lékař je povinen vám dopodrobna a tak, abyste mu rozuměli, sdělit vše, co se týká vašeho zdraví. Platí to i pro výsledky vašich vyšetření. Měl by s vámi také rozebrat možnosti léčby i její možná rizika a nevýhody. Můžete si také zvolit osoby, které mohou být informovány o vašem zdravotním stavu, a to nejen při příjmu do nemocnice, ale i během celého vašeho pobytu. A když si to rozmyslíte? Kdykoli můžete tyto osoby změnit, popř. jejich informování zakázat.

Odmítnout léčbu

Máte-li s jakýmkoli zdravotnickým úkonem nebo léčbou ‚problém', můžete jej odmítnout. Neplatí to pouze v případech, kdy pacient ohrožuje sám sebe nebo své okolí, popřípadě je v bezvědomí a nemůže dát k provedení výkonu souhlas.

Dělat si kopie zdravotnické karty

Kromě toho, že zdravotníci mají povinnost umožnit vám nahlédnutí do vaší zdravotnické dokumentace (za přítomnosti zdravotnického pracovníka), můžete si také požádat o výpis, opis nebo kopii této dokumentace. To platí i pro dokumentaci vašeho dítěte, na kterou máte nárok až do 18 let potomka.

Respektovat soukromí

Při vyšetření by váš lékař měl dbát na to, aby vše probíhalo diskrétně, a měl by respektovat váš stud. Kdykoli také můžete odmítnout přítomnost dalších, pro vyšetření nepotřebných lidí. Ve fakultních nemocnicích také můžete odmítnout přítomnost studentů při vyšetřeních a zákrocích, popřípadě jim zamezit možnost nahlížení do vaší dokumentace. Záleží jen na vás, jestli to dovolíte.

Doprovázet své dítě v nemocnici

V případě, že je hospitalizované vaše dítě a je mladší šesti let, má nárok na doprovod a přítomnost 24 hodin denně blízkou dospělou osobou (rodič, prarodič, ale jinými blízkými osobami). Pobyt této dospělé osoby je pak plně hrazen pojišťovnou. Je-li dítě starší šesti let, můžete s ním také v nemocnici pobývat, ale pobyt si pak zpravidla budete muset uhradit sami.

Trávit s dítětem tolik času, kolik je potřeba

Pokud nemůže být doprovod přijatý (ať už z důvodů na straně nemocnice, nebo na straně rodičů) a chce a může být s dítětem celý den přítomen, není nijak omezován návštěvními hodinami. Může sedět u postýlky do večera, zpravidla do 20 hodin, a ráno přijít třeba v 7 hodin. „Pokud chtějí příbuzní být s dítětem déle, umožňujeme to také. Prostě to není klasické přijetí, doprovod je bez lůžka a stravy, ale jinak tráví čas s dítětem tak, jako by byl přijatý. Totéž se týká dětí přijatých na JIP," říká zkušenosti z praxe Jitka Voříšková, vrchní sestra nemocnice v Prostějově.

Připlatit si za lepší stravu

Nechutná vám nemocniční strava? Kvalita stravy v nemocnici bývá předmětem nejčastějších diskusí a stížností. Je logické, že při velkokapacitním vaření není možné uspokojit individuální chutě. Požadujete-li vyšší standard stravy a nemáte-li dietní omezení, neváhejte požádat vaši ošetřující sestru či nutričního terapeuta o nabídku z nadstandardní stravy (za poplatek), je mnoho nemocnic, které takovou službu mají. Ve všech nemocnicích by vám měli být schopni na požádání zajistit vegetariánskou stravu či stravu s vyloučením vepřového masa.

Nárok na speciální jídlo, pokud jste alergik

Mnohem významnější než chuť stravy je její ‚bezpečí'. Nezapomeňte seznámit přijímajícího i ošetřujícího lékaře s tím, že máte nějakou alergii na potraviny – tuto informaci dejte i ošetřující sestře a obvykle není na škodu ji i napsat na lístek položený například na váš noční stolek. „Navíc je vhodné při jakémkoli podezření, že by podaná strava mohla obsahovat potravinu, na kterou jste alergičtí, ihned požádat o konzultaci sestru či nutričního terapeuta – opatrnosti nikdy není dost," dodává nutriční terapeutka Tamara Starnovská, zakládající členka České asociace sester.

Můžete si stěžovat

Pokud nejste se zdravotní péčí spokojeni, můžete podat stížnost řediteli zdravotnického zařízení. V případě nevyhovujícího vyřízení se můžete obrátit na příslušný krajský úřad a u fakultních nemocnic, psychiatrických léčeben a některých odborných léčebných ústavů i na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Dále můžete podat stížnost na konkrétního lékaře České lékařské komoře. Většina zdravotnických zařízení má na svých internetových stránkách uveden postup pro podávání stížností.

Další práva pacientů upravuje Charta práv pacientů ČR nebo Charta práv dětí v nemocnici. V každé nemocnici by ji měly mít vyvěšenou nebo alespoň volně k nahlédnutí. „I když pobyt v nemocnici ani obyčejná návštěva lékaře nebývají většinou příliš příjemnou záležitostí, znalost vašich práv a povinností vám ji může velmi usnadnit," uvádí prezidentka České asociace sester Dana Jurásková. A dodává: „Jakmile je budete znát, snadněji se jich také domůžete. Přestože se ve zdravotnictví setkáte s různými lidmi, nenechte se odbýt a na svých právech si skutečně trvejte."

Psaná práva pacientů jsou dnes k dispozici téměř ve všech zdravotnických zařízeních, samozřejmě i na webu www.mzcr.cz. Pod názvem Rádce pacienta se s nimi může každý občan seznámit. „Zdravotníkům jsou práva pacientů všeobecně známá, avšak k jejich důslednému naplnění mají zdravotníci ještě poměrně dlouhou cestu," dodává za Ministerstvo zdravotnictví ČR MUDr. Ferdinand Polák, náměstek pro zdravotní péči. Určitě je před námi ještě velký kus cesty, aby podmínky byly v každém zdravotnickém středisku vždy plně respektovány. Od toho je potřeba překonat mnoho stereotypů. „Plně si uvědomujeme, že práva jsou závazná morálně, nikoli však právně, ale přesto se domníváme, že především důsledným vyžadováním těchto norem ze strany pacientů a jejich blízkých lze dosáhnout postupného zlepšení postoje zdravotníků v široké praxi," uzavírá MUDr. Ferdinand Polák.

Více na www.mzcr.cz či www.cnna.cz

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články