Bolestivý sex či krvácení z konečníku vás už trápit nemusí!

Endometrióza – bolestivé onemocnění s nejasným původem a výskytem, týkající se zhruba každé desáté ženy v plodném věku. Onemocnění, které se u každé ženy projevuje odlišně, a proto bývá velmi těžké jej odhalit.
Bolestivý sex či krvácení z konečníku vás už trápit nemusí!

Endometrióza je obvykle definovaná jako přítomnost funkčních žlázek, vyskytujících se normálně v dutině děložní, mimo jejich obvyklou lokalizaci. Jedná se o jedno z nejčastějších gynekologických onemocnění, které se v ženské populaci vyskytuje v 7 - 10 %.  Výskyt onemocnění je charakteristický především pro reprodukční období života ženy s vrcholem kolem 40. roku života. Především po menopauze pak výskyt onemocnění klesá. Z mnoha studií je jasné, že postižených žen v populaci přibývá. Navíc přibývá i onemocnění u mladých žen kolem 20. roku života.
 
Jak endometrióza vzniká?
Přestože je endometrióza jedním z nejčastějších ženských onemocnění, není dosud známá přesná etiologie jejího vzniku. Dodnes není známo, proč endometrióza postihuje některé ženy, a jiné zůstávají touto nemocí nepostižené.

Mimo děložní dutinu se žlázky z děložní sliznice dostanou především při menstruaci a mohou se usídlit v oblasti malé pánve. Jiná teorie předpokládá odlišný vznik. Na základě hormonálních vlivů, toxických vlivů prostředí a dalších, se buňky v dutině břišní přeměňují právě v ložiska endometriózy. V současnosti převažují důkazy, že se jedná o multifaktoriální onemocnění ovlivněné genetickými, hormonálními, imunologickými a anatomickými faktory.

Onemocnění může samo zmizet nebo naopak vstoupit do závažné formy
Je velmi pravděpodobné, že se endometrióza může prezentovat dvěma různými typy onemocnění. Může být přechodným jevem, který se objeví v průběhu plodného období ženy a spontánně zanikne, nebo se projeví progresí do závažných forem tzv. hluboké endometriózy s typickými závažnými příznaky (bolesti, neplodnost, krvácení z konečníku aj.).

Ženy s endometriózou trpí charakteristickými příznaky – bolestivou menstruací, bolestmi při styku, pánevní bolestí chronického charakteru a poruchami plodnosti.

Nemoc s řadou neznámých
V posledních 20 letech jsme svědky nebývalého zájmu o problematiku endometriózy. Přesto jak vědecké, tak i klinické poznatky vedou  mnohdy k protichůdným názorům a nejasnostem o jejím vzniku, při její diagnostice a především při léčbě endometriózy. Endometrióza je kvůli svému chování přirovnávaná k malignímu onemocnění. Protože se ale v organismu chová jinak, řadíme ji mezi nezhoubná ženská onemocnění. 

Bezpečná a účinná léčba pro pacientky s endometriózou
Pacientka s příznaky endometriózy by se vždy měla obrátit na svého ošetřujícího gynekologa.
Léčba endometriózy je dvojího typu, pomocí medikamentózních přípravků anebo chirurgická. Obě metody se mohou i vzájemně doplňovat. Principem medikamentózní léčby je zábrana růstu ložisek. Principem chirurgické léčby je odstranění ložisek endometriózy. Cílem léčby je obnovení plodnosti, snížení bolestivých příznaků a zvýšení kvality života.

Nevýhodou medikamentózní formy léčby je častý výskyt recidiv onemocnění po ukončení léčby, a to v 30 - 70 % případů. Doba od ukončení léčby do začátku nových potíží je individuální a pohybuje se od šesti do osmnácti měsíců. Navzdory  dočasnému účinku je hormonální terapie jednoznačným přínosem, protože 80 - 90 % pacientek s pánevní bolestí v souvislosti s endometriózou udává zlepšení subjektivních obtíží během hormonální léčby.

Léčba by měla být dlouhodobá. Základní onemocnění ovlivňují příznivě hormonální přípravky, které se podávají obvykle ve formě injekcí nebo tablet. Jednotlivé hormonální přípravky se liší nejen cestou podání, ale také svou účinností a výskytem nežádoucích účinků. Od loňského roku je na trhu k dispozici účinný přípravek k léčbě endometriózy, který je podáván perorálně (ústy), má příznivý bezpečnostní profil a je vhodný i k dlouhodobé léčbě endometriózy.

Problémem chirurgické léčby je kombinace dostatečně radikálního výkonu (tedy odstranění ložisek), při zachování anatomických poměrů v malé pánvi. Např. proto, aby žena mohla otěhotnět. Tyto výkony vyžadují erudované operatéry. Mohou být provázené i různými komplikacemi. Chirurgická léčba by měla být prováděna v centrech zabývajících se problematikou endometriózy.

Rok 2013 představuje důležitou etapu v této problematice v ČR. V letošním roce vznikla sekce při České gynekologické a porodnické společnosti se zaměřením na problematiku endometriózy. Cílem je sjednocení léčebných standardů se státy Evropské unie a mezinárodní spolupráce v této oblasti.

Doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.
Přednosta Gynekologicko porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ženám trpícím endometriózou jsou k dispozici také specializované webové stránky www.bolestivamenstruace.cz, kde naleznou informace o tom, co je endometrióza, jaké jsou její příznaky, jak probíhá diagnóza i jaké jsou možnosti léčby. Ženy mohou využít také poradny gynekologa, který jim diskrétně odpoví na jejich dotazy týkající se života s endometriózou.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články