Bolestivou menstruaci vám kamarádka neuvěří!

Výsledky mezinárodního průzkumu zaměřeného na endometriózu odhalují nové informace. Téměř 80 % žen přesně neví, jak rozpoznat „normální“ menstruaci a kdy by měly vyhledat při problémech lékařskou pomoc.
Bolestivou menstruaci vám kamarádka neuvěří!

Ženy mají o menstruaci málo informací, nehledají je a neptají se ani svých lékařů
Z provedeného mezinárodního průzkumu vyplynulo, jak tristní je informovanost žen o zcela přirozené součásti jejich života – menstruaci. Padesát procent žen ve věku 16–22 let spoléhá při posuzování „normálnosti“ menstruace na úsudek rodiny a přátel. Nejde však o spolehlivé měřítko toho, co je „normální“. Endometrióza například postihuje 1 z 10 žen v reproduktivním věku a v etiologii choroby byla prokázána také genetická spojitost.

Více než polovina (51 %) žen ve věku 16–22 let, které pociťovaly svou menstruaci jako abnormální, nevyhledala pomoc lékaře. A jedna z deseti žen (11 %), jež považovala svou menstruaci jako abnormální, nevyhledala ani žádný jiný zdroj pomoci, včetně internetu. Informovanost žen je přitom bohužel nejnižší právě u mladých žen – pouze čtvrtina žen (27 %) ve věku 16 až 22 let o endometrióze slyšela.

Ženy bolestivost menstruace podceňují a ostatní ženy s jejich trápením nesoucítí
I ženy, které považují svojí menstruaci za normální, při ní trpí – 46 % těchto žen totiž užívá během své periody léky. Přesto celých 70 % těchto žen nevyhledá pomoc lékaře ani v případě, že je intenzita bolesti pánve donutí zůstat na lůžku.

Ačkoliv menstruační bolesti zná každá žena, na ženy trpící při menstruaci neberou ostatní ženy příliš ohled. Více než polovina dotázaných žen (55 %) totiž dle průzkumu nesoucítilo s ženami, které kvůli bolestivé menstruaci nemohly přijít do školy či zaměstnání. Jedna z deseti žen (11 %) se pak domnívá, že absence v zaměstnání z důvodu menstruačních bolestí je pouhou záminkou pro dovolenou. Jedna z pěti žen (20 %) se také zároveň domnívá, že ženy, které kvůli menstruačním bolestem zameškávají školu či zaměstnání, mají jednoduše „nízký práh bolesti“.

Jak vyplývá z průzkumu, ženy ostatním ženám radí, aby řešily své problémy s bolestivou menstruací s lékařem. Samy se však touto radou příliš neřídí. Téměř dvě třetiny žen (62 %) se dle průzkumu domnívají, že ženy, které si z důvodu menstruačních bolestí berou volno, by měly vyhledat lékařskou pomoc. Avšak pouze 30 % těchto žen by samo lékaře vyhledalo, pokud by u nich nastaly bolesti, nutící je zůstat na lůžku.

O endometrióze, nemoci s řadou neznámých
Z provedeného mezinárodního průzkumu vyplývá, že více než polovina dotázaných žen (53 %) nikdy o endometrióze neslyšela. 73 % žen, které o endometrióze slyšely, pak podceňovalo její prevalenci. Prevalenci podcenily dokonce i dvě třetiny žen (64 %), u nichž byla přímo diagnostikována, či bylo na tuto chorobu vzneseno podezření. 

„Endometrióza je obvykle definovaná jako přítomnost funkčních žlázek, vyskytujících se normálně v dutině děložní, mimo jejich obvyklou lokalizaci v děložní dutině. Mimo děložní dutinu se žlázky dostanou především při menstruaci a mohou se usídlit v oblasti malé pánve. Jiná teorie předpokládá odlišný vznik. Na základě hormonálních vlivů, toxických vlivů prostředí a dalších, se buňky v dutině břišní přeměňují právě v ložiska endometriózy. V současnosti převažují důkazy, že se jedná o multifaktoriální onemocnění ovlivněné genetickými, hormonálními, imunologickými a anatomickými faktory. Endometrióza je kvůli svému chování přirovnávaná k malignímu onemocnění. Protože se ale v organismu chová jinak, řadíme ji mezi nezhoubná ženská onemocnění. Endometrióza byla zjištěna ve všech tkáních lidského těla mimo srdce a slezinu. V současné literatuře se výskyt endometriózy u žen v různé formě odhaduje mezi 1 − 53 %,“ objasňuje původ onemocnění gynekolog doc. MUDr. Eduard Kučera.

Ženy s endometriózou trpí charakteristickými příznaky – bolestivou menstruací, bolestmi při styku, pánevní bolestí chronického charakteru a poruchami plodnosti. „Několik studií (Tipoli et al. 2011, Danny 2007) jednoznačně prokázalo, že endometrióza svými projevy – převážně dyspareunií (bolest při pohlavním styku) - významně snižuje sexuální spokojenost, snižuje frekvenci pohlavního života, narušuje intimní vztahy a snižuje sebevědomí žen trpících tímto onemocněním. Na druhou stranu Ferrero v roce 2007 jasně prokázal, že úspěšná léčba endometriózy vede naopak ke zlepšení těchto parametrů,“ doplňuje charakteristiku onemocnění psychiatr a sexuolog MUDr. Martin Hollý.

Pro pacientky s endometriózou existuje bezpečná a účinná léčba
Léčba endometriózy je dvojího typu, pomocí medikamentózních preparátů anebo chirurgická. Obě metody se mohou i vzájemně doplňovat. Principem je odstranění ložisek endometriózy, nebo zábrana jejich růstu. Analgetika (léky proti bolesti) slouží pouze k léčbě příznaků endometriózy. Základní onemocnění ovlivňují příznivě hormonální přípravky, které se podávají obvykle ve formě injekcí nebo tablet. „Jednotlivé hormonální přípravky se liší nejen cestou podání, ale také svou účinností a výskytem nežádoucích účinků.“ popisuje aktuální možnosti pro pacienty gynekolog doc. MUDr. Eduard Kučera.

Ženám trpícím endometriózou jsou nově k dispozici také specializované webové stránky www.bolestivamenstruace.cz, kde naleznou informace o tom, co je endometrióza, jaké jsou její příznaky, jak probíhá diagnóza i jaké jsou možnosti léčby, dále poradnu s gynekologem.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články