ADHD: Co tato diagnóza znamená a jak si s ní poradit?

Poruchou nazývanou ADHD trpí v současné době 6 - 9% školních dětí, můžeme tedy říci, že poruchou trpí každé patnácté dítě. Děti s touto diagnózou vyžadují specifický a citlivý přístup.
ADHD: Co tato diagnóza znamená a jak si s ní poradit?

Pomocnou ruku podávají také terapeuti kliniky Abbia využívající metody neurobiofeedback. ADHD (Attention Deficit HyperactivityDisorder) můžete u dětí pozorovat již od útlého věku, intenzivně se však projeví s nástupem do školy, kdy jsou pohybové aktivity dětí omezeny, děti jsou nuceny dodržovat školní pravidla a věnovat se výuce. Děti s těmito poruchami pozornosti bývají vnímavé a citlivé, pokud zůstávají svým okolím nepochopeny, jejich sebevědomí se snižuje. Děti s ADHD mají potíže s ovládáním svých impulzů, udržením pozornosti a s tím, aby zůstaly v klidu. Často se cítí osaměle a nepochopeně, protože je pro ně náročné navázat a udržet přátelství.

„Je třeba zdůraznit, že se jedná o poruchy neurologického charakteru, tedy chtít po tomto dítěti, aby bylo, normální‘ je asi stejně reálné, jako chtít po někom, aby se zlomenou nohou uběhl v normálním čase sprint. Tyto děti vyžadují odbornou pomoc,“ upřesňuje Paed.Dr. Daniela Vaškebová.

Z 80% se na vzniku ADHD podílí dědičnost. Dále může tato porucha vzniknout při úrazech hlavy, po těžkých operacích hlavy a stavech, kdy není dostatečně zajištěn přívod krve a tím pádem kyslíku do mozku.

Jak přistupovat k dětem s ADHD?
• Zadávejte dětem úkoly jednotlivě a důsledně sledujte jejich plnění, snažte se dítě motivovat ke splnění úkolu.
• Budujte v dítěti pravidelnost a režim pro konkrétní činnosti.
• Střídejte činnosti – námahu mozku by měla vystřídat například fyzická aktivita, díky které se odreaguje hyperaktivita.
• Spolupracujte s odborníky, kteří vám doporučí nejvhodnější postup a využití metod.

Jedná se však o neurologické onemocnění, které je potřeba svěřit do rukou odborníků – speciálních pedagogů a psychologů pedagogicko-psychologické nebo neurologické poradny. U těžších případů sahají lékaři také po lécích, ty však s sebou nesou také řadu nežádoucích účinků a návrat původních potíží po jejich vysazení. Klinika Abbia má jednu velkou výhodu - shromažďuje všechny tyto odborníky na jednom místě, a tím zajišťuje dokonalou péči a efektivní směřování k nápravě, navíc pracuje s nelékovou formou léčby, která žádné negativní vedlejší účinky nemá.

Neléková metoda EEG biofeedbacku neboli neurobiofeedbacku je dnes ve světě první volbou při diagnóze ADHD.V poslední době byla publikována také řada seriózních vědeckých prací, které podporují pozitivní účinky neurobiofeedbacku. Léčba spočívá ve snímání elektrické aktivity mozku a následných krocích. Cílem terapie je normalizace dotčených mozkových vln, což vede k vymizení poruchy pozornosti a jejích projevů. Dítě hraje „hry“ na počítači pomocí myšlení, v průběhu celé terapie získává pacient i terapeut průběžnou audiovizuální zpětnou vazbu.

„V brněnské klinice Abbia se věnujeme dětem i dospělým, metoda se osvědčila především při léčbě ADHD a ADD dětí, mentálně nevyvinutých dětí, ale také například poruch spánku, problémech po úrazech hlavy a mentálního tréninku pro sportovce a vrcholové manažery či studenty. Od této metody si sice nemůžete slibovat viditelné účinky ze dne na den, výsledky léčby jsou však dlouhodobé až trvalé a bez nežádoucích vedlejších účinků,“ uvádí Paed.Dr. Daniela Vaškebová.

Paed.Dr. Daniela Vaškebová, pedagog, psychoterapeut, ředitelka a vedoucí biofeedback terapeutka soukromé kliniky ABBIA CLINIC, která se specializuje na především nelékové terapie zejména neuropsychologických diagnóz a stavů po úrazech mozku

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články