1. měsíc - co je třeba zařídit

Jakmile se maminka s miminkem vrátí z porodnice domů, čeká je návštěva pediatra. A v dalších dnech musí rodiče na úřady.
1. měsíc - co je třeba zařídit
Na úvod nejprve krátká rekapitulace toho, co se s maminkou a dítětem děje v porodnici. Čtvrtý den po narození se děťátko (pokud má hmotnost nejméně 2500 g) poprvé očkuje – proti tuberkulóze. Dále zde také absolvuje první vyšetření kyčlí ortopedem. Maminka v porodnici obdrží zdravotnickou dokumentaci miminka – zdravotní a očkovací průkaz dítěte, kde má rozepsané termíny prohlídek a očkování a zprávu o novorozenci. Pokud je maminka v pořádku, zvládá techniku kojení a základní péči o novorozence a dítě je zdravé a dobře prospívá, jsou 4. nebo 5. den (po císařském řezu pak zpravidla 6. den) propuštěni z porodnice domů.

Lékařské prohlídky:
1. doma, 2. v ordinaci
 
První, co mají rodiče po návratu domů za povinnost, je se co nejdříve přihlásit u obvodního dětského lékaře, aby do jednoho, maximálně dvou dnů proběhla novorozenecká návštěva. Na uvedenou návštěvu většinou jezdí pediatr spolu s dětskou sestrou za maminkou domů. Zde zkontrolují stav miminka, prostředí, v jakém se nachází, a zodpovědí mamince její dotazy. Je dobré, aby si maminka vše, na co se chce zeptat, průběžně zapisovala. To samozřejmě platí i pro případ, že rodiče absolvují novorozeneckou prohlídkou přímo v ordinaci obvodního dětského lékaře.

Ještě před porodem by si rodiče měli pro své dítě vybrat obvodního pediatra, navštívit ho a informovat ho o termínu porodu

Do týdne po novorozenecké návštěvě (ve 14 dnech věku dítěte) čeká maminku s děťátkem druhá prohlídka už v ordinaci pediatra. Tady miminko zváží, změří a prohlídnou, lékař mu předepíše vitaminy D a K (Vigantol, Kanavit). Opět je dobré, když si maminka přinese sepsané dotazy. Pokud se mamince, případně lékaři něco nezdá, může si maminku s dítětem třeba opět za týden pozvat do ordinace. Pokud je vše v pořádku, další návštěva v ordinaci následuje za měsíc, tedy v 6 týdnech věku dítěte.
 
Ve třech týdnech věku čeká miminko sonografické vyšetření kyčlí (další pak ve 3 měsících věku).

Co je třeba zařídit na úřadech?
Bezprostředně po návratu domů z porodnice stojí před rodiči 3 úkoly:

1. Vyzvednout rodný list
Kde? Na matrice narození.
 
Na každou matriku spadají určité porodnice, takže kde vyzvednout rodný list je nutné zjistit v porodnici.
 
Lhůta pro vystavení rodného listu je 30 dnů, ale praxe je taková, že ho matriky vystavují zpravidla do 1 týdne od porodu, pokud jsou doklady potřebné k zápisu (a předložené v porodnici - viz dále) všechny a v pořádku.
 
Co vzít s sebou? Občanské průkazy obou rodičů (stačí však, když rodný list vyzvedne jeden z rodičů). Některé matriční úřady zasílají rodný list dítěte rodičům poštou, do vlastních rukou.

Ještě v porodnici je třeba pro matriku – k zápisu do knihy narození – předložit tyto doklady:
 
U dítěte narozeného v manželství předloží jeden z rodičů: oddací list, občanský průkaz (nebo cestovní doklad, příp. průkaz povolení k pobytu cizince), souhlasné prohlášení o jménu (popř. jménech) a příjmení (pokud tento údaj není patrný z oddacího listu) dítěte podepsané oběma rodiči.
 
U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, předloží matka: prohlášení o jménu (popř. jménech) dítěte, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá, občanský průkaz (nebo cestovní doklad, příp. průkaz povolení k pobytu cizince).
 
U dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství, předloží jeden z rodičů: souhlasné prohlášení rodičů o jménu (popř. jménech) dítěte, souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti, rodný list matky a otce dítěte, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá, občanský průkaz (nebo cestovní doklad, příp. průkaz povolení k pobytu cizince).
 
Ve všech uvedených případech se mohou předkládat i další doklady potřebné k zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození.

Předkládají se originály dokladů nebo ověřené fotokopie. Tyto doklady obdrží rodiče při vyzvednutí rodného listu dítěte na matrice narození.

2. Nahlásit se zdravotní pojišťovně
Kde? Na zdravotní pojišťovně matky – tam je dítě zaregistrováno dle zákona automaticky.
 
Co vzít s sebou? Rodný list dítěte, zdravotní kartičku matky, občanský průkaz matky (může to vyřídit i tatínek).
 
Např. u VZP je oznamovací povinnost osm dnů, praxe je ale do 2 – 3 týdnů (po obdržení rodného listu), zdravotní karta je zasílána poštou, přičemž na přechodnou dobu vystavuje pojišťovna doklad.

3. Zažádat si o porodné
Kde? Na kontaktním místě příslušného Úřadu práce (odbor státní sociální podpory) podle místa trvalého pobytu matky.
 
Co vzít s sebou? Rodný list dítěte, občanský průkaz matky, vyplněnou žádost pro přiznání této dávky (žádost si podává maminka).
 
Maximální lhůta, ve které je možné zažádat o porodné, je 1 rok ode dne porodu.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články