Na začátku mateřství je potřeba, mít se o koho opřít

Již půl roku pomáhá občanské sdružení Amalthea těhotným ženám ohroženým nepříznivou životní nebo sociální situací.

Cílem projektu „Na začátku“ je pomoci těhotným ženám při řešení náročné životní situace (jako např. ztráta bydlení, zadluženost, stav bez podpory okolí apod.). Projekt pomáhá těhotným ženám s nedostatečnou podporou blízkého okolí nebo chybějícím mateřským vzorem připravit se na zodpovědnou péči o dítě a předejít tak případnému odebrání dítěte z péče matky.

Jedním z cílů projektu je také vytvoření podpůrné sítě okolo budoucí matky a dítěte, (širší rodina, sousedé, přátelé, sociální pracovník, psycholog atd.), na kterou se žena může obracet i v budoucnosti. Ačkoliv je projekt zaměřen primárně na ženy, tam, kde je přítomen partner či jiné osoby ze širší rodiny, je počítáno s jejich aktivním zapojením.

Jak projekt vznikl?
Východiskem je dlouholetá práce sdružení Amalthea s rodinami v náročné životní situaci, při níž se ukázalo, že podpora a pomoc některým rodinám se dostává až ve chvíli, kdy je už situace v rodině vyhrocená natolik, že dítě je ohroženo nedostatečnou péčí či přímo odebráním z rodinného prostředí.

V případě těhotných žen, které nemají vytvořené vhodné podmínky pro péči o dítě, se pak často čeká až do okamžiku, kdy porodí. Následně se rozbíhá rychlý proces odebrání dítěte, jeho umístění do kojeneckého ústavu (v lepším případě společně s matkou) a teprve poté se hledá řešení, jak matce a dítěti pomoci.

V současné fázi projektu „Na začátku“ sociální pracovníci o.s. Amalthea ve spolupráci s institucemi (např. OSPOD, azylové domy, lékaři gynekologové apod.) podpořili 6 těhotných žen, které samy vyrůstaly v ústavní péči nebo žijí „na okraji“ společnosti. Předpokládaný celkový počet podpořených žen během jednoho roku je 8 a Amalthea o.s. počítá s pokračováním projektu i v příštím roce.

Ženy jsou provázeny těhotenstvím, připravovány na porod a péči o dítě a získávají pomoc i v oblasti hledání bydlení, vyřizování sociálních dávek, řešení dluhů atd.) V případě potřeby je samotným matkám nebo rodině poskytnuta materiální pomoc, jako jsou např. pleny, dudlíky, kojenecké lahve, hygienické potřeby atd.

Příběh, který se stále opakuje
20-letá mladá žena Jana sama vyrostla v dětském domově a ke spolupráci s o.s. Amalthea se dostává 2 měsíce před plánovaným termínem porodu. Je bez finančních prostředků, bez bydlení, bez podpory rodiny, s finančními závazky. Zároveň je ale schopna v případě vyřešení sociální situace se o dítě starat (v minulosti zvládala zajištění péče o mladší sourozence).

Po porodu je malý Aleš umístěn do kojeneckého ústavu, Janě je umožněno tam být s ním společně. Během krátké doby se potvrzuje, že k dítěti má dobrý vztah a její péče o něj je bez potíží. Řešení pohledávek, zajištění financí a hledání bydlení, ale startuje až v okamžiku, kdy jsou Alešovi dva měsíce a oba jsou umístěni v kojeneckém ústavu. Kontakt s otcem dítěte je problematický, vzhledem k zaměstnání ve směnném provozu mimo region se mu nedaří často „trefit“ do návštěvních hodin zařízení a jeho kontakt s rodinou je menší, než by bylo žádoucí.

Co projekt Amalthea o.s. umožňuje: Jana potřebovala podporu při řešení financí, hospodaření a hledání bydlení, aby mohla zvládnout odpovídající zabezpečení dítěte. Prostřednictvím podpory projektu v rámci projektu Na začátku se jí podařilo zajistit samostatné bydlení. V současnosti se tak o dítě stará doma a pracovníci Amalthea o.s. Janě pomáhají s péčí o dítě a jeho rozvoj, aby se ve své roli dokázala co nejdříve osamostatnit a zvládnout výchovu Aleše brzy úplně sama.

Projekt Na začátku podpořila Nadace Terezy Maxové částkou 300 tisíc korun a společnost Kimberley-Clark, s.r.o. materiálním darem - plenkami pro kojence.

Více informací o Amalthea o.s. naleznete na www.amalthea.pardubice.cz

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře