Je moje dítě dyslektik nebo dysgrafik?

„Je hloupé, líné, neschopné,“ říkalo se kdysi. Dnes ale víme, že holky a kluci s vývojovými poruchami učení se i přes nevalné školní výsledky mohou pochlubit až nadprůměrnou inteligencí.

Dysgrafie, dyslexie, dysortografie nebo třeba dyskalkulie nejsou výmysly přepečlivých rodičů nebo méně zdatných či lenivých dětí. Jsou to oficiálně uznávané vývojové poruchy učení, o nichž odborníci vědí přibližně sto let. Zatím je umíme pojmenovat, diagnostikovat a do jisté míry i kompenzovat, nedovedeme je však léčit či jim předejít.

Zčásti jsou totiž způsobeny geneticky a zčásti se na jejich vzniku mohou podílet další faktory, např. lehké poškození mozku nebo nervové soustavy, nedostatečná spolupráce mozkových hemisfér, komplikace v těhotenství, těžký porod či přeučené leváctví. Chlapci přitom trpí vývojovými poruchami učení častěji než dívky.

Slavní a úspěšní dys...
Být dyslektikem není ostuda, vždyť touto poruchou trpěla či trpí i nejedna významná osobnost světové vědy, kultury nebo politiky – například Albert Einstein, Winston Churchill, John Lennon, Agatha Christie, Tom Cruise nebo třeba Keanu Reeves.Takže možná i z vašeho synka, který vás právě teď přivádí k šílenství tím, že si plete písmena nebo nezarecituje ani jednoduchou říkanku, bude jednou slavný vědec, spisovatel či filmová hvězda. Což ostatně potvrzují i psychologové. Mnoho dyslektických dětí je podle nich nadáno vyšší inteligencí a v dospělosti nachází uplatnění v umění či ve vědě, kde mohou využít nejen svoji kreativitu, ale i technické znalosti.

Jak poznat, že je moje dítě jiné?
Přestože jsou tyto problémy nejčastěji spojovány s prvními roky školní docházky, můžeme coby pozorní rodiče zaznamenat indicie, že něco není v pořádku, už v době, kdy dítě navštěvuje mateřskou školku nebo i dříve. Podle speciální pedagožky Olgy Zelinkové, autorky knížky Dyslexie v předškolním věku? (Portál), je vhodné všímat si toho, co umí, respektive neumí, jak se chová a s čím má potíže. Na to, že by se u něho v budoucnu mohla projevit některá z vývojových poruch učení, ukazuje podle ní opožděný vývoj řeči, menší slovní zásoba, potíže s rýmováním říkanek, se zapamatováním informací, nesoustředěnost, podrážděnost... Vyhýbat se může některým aktivitám či kontaktům s vrstevníky. 

„Bylo mi divné, že můj Péťa nápadně málo mluví. Ve třech letech, kdy šel do školky, uměl sotva: máma, táta, auto, ahoj a pár dalších slov,“ říká třiatřicetiletá Věra. „Paní učitelka ve školce mi doporučila návštěvu speciální pedagožky a ta mě upozornila, že Péťa možná bude mít vývojovou poruchu učení. Absolvovali jsme různá vyšetření a nakonec se zjistilo, že je dyslektik i dysgrafik. Pod vedením paní doktorky jsme pravidelně cvičili, takže jeho nástup do školy nebyl tak dramatický, jak jsem slyšela od jiných maminek. Teď je ve třetí třídě a výsledky má velmi pěkné. Znamenalo to ovšem hodně se mu věnovat, hodně mu odpustit a ještě víc ho chválit...“

Také nešikovnost při kreslení, neschopnost vytleskat rytmus slova či rozlišit slabiky ukazují na možnost vývojové vady učení. Pokud něco takového u svého potomka pozorujete, nepropadejte panice. Poraďte se jako Věra se zkušenými pedagogy nebo navštivte pedagogicko - psychologickou poradnu v místě bydliště. Výzkumy prokázaly, že začne-li se s řešením problému včas, má šanci obstát v konkurenci ostatních dětí, jež podobnou poruchou netrpí, bez stresů a pádů absolvovat školní docházku, dokonce vystudovat vysokou školu. Je však důležité, aby bylo aspoň na začátku školní docházky pod vedením zkušeného speciálního pedagoga a aby i jeho třídní učitelka měla zkušenosti a zájem pracovat s dětmi, které „nestíhají“ běžný režim výuky. A kromě odborného vedení a pravidelného „cvičení“ potřebuje vaše dítě také lásku, pochopení a povzbuzení, nikoli netrpělivost či kritické srovnávání s ostatními. 

MŮŽE BÝT VÁŠ PŘEDŠKOLÁK DYSLEKTIK?
Pokud na něj sedí více následujících charakteristik, není od věci navštívit odborníka:
✱ nemá rád slovní hry, básničky, říkanky
✱ nepamatuje si názvy čísel
✱ začal mluvit později než vrstevníci, mluví málo a špatně
✱ komolí slova a má malou slovní zásobu
✱ zaměňuje zvukově podobná písmena
✱ nesprávně vyslovuje delší slova
✱ špatně si pamatuje
✱ obtížně se soustředí
✱ má problémy s orientací v prostoru
✱ nevyhledává kontakt s vrstevníky 

 

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře